24 224   woluminów książek oraz 97  tytułów czasopism ( w tym prenumerowanych na bieżąco w formie drukowanej 10 tytułów  polskich, zagraniczne tylko w formie online).
psychologia (ogólna, rozwojowa, społeczna, kliniczna, wychowawcza, organizacji i zarządzania), psychopatologia, psychoterapia, psychiatria, marketing, reklama, negocjacje, komunikacja społeczna, kultura, religia, etnologia, filozofia, socjologia