15-03-2015


 
 W naszym Instytucie w dniu 12 marca przyjął formę interdyscyplinarnej konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom z obszaru neuronauk. W programie znalazły się wykłady, sesja posterowa, oraz warsztaty edukacyjne poświęcone działaniom praktycznym. Wykład inauguracyjny „Zaburzenia ruchów gałek ocznych i dysfunkcji kory przedczołowej (f .wykonawcze) jako markery predyspozycji do schizofrenii oraz różnice vs bipolar disorder” wygłosiła Pani Profesor Alina Borkowska z Collegium Medicum UMK. Ta wysoce specjalistyczna, ale przystępnie przekazana przez Panią Profesor potężna dawka najnowszej wiedzy była bardzo dobrze przyjęta przez słuchaczy. Kolejne, nie mniej ciekawe wykłady wygłosili młodzi badacze. Inni wystawili postery tyleż treściwe, co po prostu piękne (!). Efekty zajęć warsztatowych były zaskakujące – widziano dr Bognę Bartosz z własnoręcznie wyplecionym koszykiem:) W Konkursie Wiedzy o Mózgu najlepsi okazali się: Matylda Baran, Anna Mikuła, Natalia Haszczyc i Maciej Kucharski.

III Dzień Mózgu zorganizowały  Koła Naukowe Psychologii Klinicznej: "Psyche", "VR4Health" oraz Interdyscyplinarne Koło Pomocy Neuropsychologicznej. Studentom z Kół oraz ich opiekunom naukowym dziękujemy i gratulujemy znakomitego efektu."
 

 




zamieścił(a): Przemysław Nowicki



29-01-2015



W dniu 26 stycznia Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski wygłosił wykład otwarty „Czy można zrozumieć naturę człowieka bez znajomości ewolucji”. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP). Projekt Nic o Nas bez Nas jest związany z aktywizacją środowiska studenckiego poprzez realizację debat i konferencji. Gość spotkania profesor Bogusław Pawłowski przedstawił najważniejsze odkrycia z dziedziny ewolucji, a także opisał ich praktyczne wykorzystanie w różnych dziedzinach nauki takich jak psychologia czy też medycyna. W drugiej części spotkania miała miejsce interesująca dyskusja na temat zrozumienia natury człowieka poprzez znajomość procesów ewolucyjnych. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników. Zarówno pełna sala jak zaangażowanie w zadawaniu pytań Panu Profesorowi potwierdzają rosnące zaciekawienie studentów tematem ewolucji człowieka.
Organizatorzy wydarzenia: Anna Kawecka, Monika Wasińska, Maciej Kucharski (promocja), Anna Mikuła (fotograf).
 

 




zamieścił(a): Przemysław Nowicki



29-01-2015



 
W dniach 15-17 stycznia 2015 odbyły się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego trzydniowe warsztaty rozwojowe dla studentów w ramach nowopowstałego cyklu „Dni Trenera”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Psychologii w Biznesie „3S”. Koordynatorką wydarzenia była studentka III roku psychologii stacjonarnej Paulina Stokłosa, wiceprezes KNPwB 3xS.
Warsztaty kolejno poprowadzili trenerzy:
- dr Sławomir Jarmuż, „Wiedza psychologiczna na usługach trenera” (np. zadania grupowe bazujące na teorii gier);
- Jakub Turański, „Coaching - czym jest i jak go prowadzić?” (czyli kto, jak, dla kogo, jakie sprawy, czego nie wolno, itp.);
- Maciej Trojniarz, „Mistrz IT Młyna - Coach w świecie IT” (scrum, agile, spring review, certyfikacja scrum mastera itp.);
- Małgorzata Grelich, „Assessment center – do it yourself!” (demonstracja procedury, prawdziwych przypadków, ćwiczenia praktyczne);
- Marzena Wasilewska, „Takich dwóch jak nas trzech nie ma ani jednego – Warsztat z budowania zespołu” (ćwiczenia z procesu formowania się grupy: forming, storming, norming i performing);
- Adam Sowa „Czym jest coaching prowokatywny?” (np. ćwiczenia z wykorzystanie energii, prowadzenia rozmowy).
Tematyka warsztatów spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów, których łącznie wzięło udział 120 osób. Wśród uczestników znaleźli się także studenci z innych uczelni np. z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz kierunków np. z socjologii.
W związku z pozytywnym odbiorem „Dni Trenera”, zarówno ze strony osób zapisanych na warsztaty, jak i samych prowadzących – koło naukowe „KNPwB” planuje powtórzenie wydarzenia w następnym roku akademickim (!!!)

(info: Joanna Olszewska)
 




zamieścił(a): Przemysław Nowicki



19-12-2014


Niektórzy ludzie śnią o niebieskich migdałach, niektórzy rozmawiają językiem ulicy… Psycholodzy czasem śnią o zmiennych, a rozmawiają językiem statystyki. Opowiedzieli o tym w tegorocznych jasełkach
Instytutową Wigilię obchodziliśmy 17 grudnia. Przez cały dzień zarówno wśród studentów jak i pracowników panowała miła, prawdziwie radosna atmosfera. O godzinie 12 spotkanie rozpoczęło się przedstawienie jasełkowym, przygotowanym przez studentów PSSiAP-u. Scenariusz został oparty na konstrukcji pracy badawczej – na scenie zobaczyliśmy m.in. zmienną zależną, niezależną, tendencję czy przedział ufności. Jako aktorzy oprócz studentów wystąpili także niektórzy wykładowcy. Licznie zgromadzona publiczność otrzymała solidną porcję psychologicznego humoru i świetnie się podczas przedstawienia bawiła.
Następnie z krótkim przemówieniem wystąpiła Dyrektor Instytutu, prof. Anna Oleszkowicz, składając wszystkim zebranym świąteczne życzenia oraz wyróżniając dyplomami najaktywniejszych studentów Instytutu, zaangażowanych w 2014 roku w prace organizacyjne. Zostali nagrodzeni m.in. studenci udzielający się w PSSiAP-ie, Kołach Naukowych czy Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego.
Potem nadszedł czas wspólnego śpiewania i tradycyjnego łamania się opłatkiem przy poczęstunku, jaki został dla wszystkich przygotowany. Nie zabrakło z pewnością wielu ciepłych słów, uśmiechów i szczerych życzeń. Zebrani mieli także w tym czasie możliwość ocenienia ciast i ręcznie przygotowanych ozdób świątecznych, które były naprawdę piękne. Za najsmaczniejsze ciasto został uznany tort przygotowany przez Dagmarę Głaszczkę, najpiękniejszą ozdobę przygotowała Patrycja Cichanowska.
Cały ten dzień upłynął w naszym Instytucie w prawdziwie świątecznej, rodzinnej atmosferze. Wszystkim obecnym udzielił się klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, pozwalający choć na chwilę zapomnieć o studenckiej rzeczywistości i cieszyć się na nadejście tego wyjątkowego czasu.
(info: Karolina Pruś)
 
Wystąpili:
Maciej Kucharski (Młody Badacz), Mateusz Fryszer (Narrator), Anna Kawecka (Tendencja), Lena Mazanowska (Lady Korelacja), Łukasz Golonka (baza EBSCO), Anna Jurek (Skala Porządkowa), Mateusz Siewiera (Przedział Ufności), dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik (Zmienna Zakłócająca), dr Dorota Chmielewska-Łuczak (Zmienna Niezależna), dr Bianka Lewandowska (Zmienna Zależna), dr Joanna Piskorz (Hipoteza Badawcza), Karolina Ladra (Metoda)
producent: Anna Kawecka, scenariusz: Lena Mazanowska, sufler: Aleksandra Zimnicka, muzyka: Matylda Baran i Julia Kerner, kamera: Katarzyna Sławińska, dekoracje: Aleksandra Zimnicka, Sara Siomkajło, Katarzyna Sławińska, Małgorzata Pilarz
 
przygotowanie poczęstunku: Ewa Lisowiec, Karolina Neuberg, Marcin Fiedorowicz, Anna Łagodzińska, Karolina Hamerla, Klaudia Gielezy, Angelika Kłębokowska
przygotowanie konkursu: Anna Bagrij

 

 





zamieścił(a): Przemysław Nowicki



10-12-2014


Z dumą informujemy, że w dniu 8 grudnia 2014 roku dr Barbara Dolińska uchwałą Rady Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu uzyskała stopień doktora habilitowanego, powiększając grono samodzielnych pracowników naukowych naszego Instytutu. Dr hab. Barbara Dolińska zajmuje się społeczną psychologią kliniczną. Jest autorką monografii „Placebo” (wyd. Smak Słowa, 2011), „Bezdzietność. Perspektywa społeczno-kulturowa” (wyd. Smak Słowa, 2014), oraz artykułów z zakresu psychopatologii, technik wpływu społecznego, psychologicznych aspektów klęsk żywiołowych, psychologicznych aspektów prokreacji i placebo.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów





zamieścił(a): Przemysław Nowicki



27-11-2014



„Kiedy seks i cyberseks stają się nałogiem” to temat konferencji szkoleniowej, która została zorganizowana w naszym Instytucie 22 listopada przez Pracownię Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego IPs UWr, Koło Naukowe „Psyche” oraz Wrocławski Oddział PTP.
Jako specjalista terapii uzależnień i psychoterapeuta wystąpił dr Paweł Sikora, który omawiał problematykę uwarunkowań, diagnozy i terapii osób uzależnionych od seksu i cyberseksu. Poprowadził także dwugodzinny warsztat dla psychologów praktyków zatytułowany "Zrozumieć pętlę nałogu" poświęcony analizie uwarunkowań i kierunków pracy z osobą uzależnioną od seksu. Drugim wykładowcą była mgr Beata Matysek, adwokat (i nasza studentka V roku:-) która przybliżyła problemy prawne z jakimi borykają się osoby uzależnione i ich rodziny, omówiła także zakres współpracy psychologów i prawników. Zaś o przekraczaniu granic intymności dzieci w świecie wirtualnym mówiły Iwona Krzyżańska, Olga Iskierko, Agnieszka Marek i Edyta Sokołowska, członkinie zespołu PKiPP pracujące pod kierunkiem dr D. Łupickiej-Szczęśnik.

Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem psychologów praktyków oraz studentów psychologii (gościło na niej w sumie ok. 50 osób), lista chętnych na warsztaty także szybko się wypełniła - wzięło w nich udział 15 osób. Wszystkim dziękujemy, zwłaszcza dr Marcie Kochan-Wójcik, kierującej pracownią PKiPP która konferencję zorganizowała.
 

 




zamieścił(a): Przemysław Nowicki



27-11-2014



Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS zorganizowało u nas 26 listopada zbiórkę słodyczy dla dzieci. Donatorzy (nasi pracownicy i studenci) mogli w zamian otrzymać kartkę świąteczną wykonaną przez podopiecznych Stowarzyszenia lub nabyć dziecięce rękodzieła. Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS jest organizacją non-profit, działającą na rzecz dzieci i młodzieży w ramach wyrównywania szans społecznych. Działa od 2001 roku na terenie Wrocławia, prowadząc bezpłatne Klub Młodzieżowy, Świetlicę Środowiskową i Przedszkole dla dzieci ze środowisk wieloproblemowych w dzielnicy Huby. Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje festyn z atrakcjami, poczęstunkiem i mikołajowymi paczkami dla podopiecznych. Wszystkim którzy nie przeszli obojętnie obok sympatycznego stoiska serdecznie dziękujemy.
 

 




zamieścił(a): Przemysław Nowicki



24-11-2014



 21.11.2014 r. odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom Międzyuczelnianego Konkursu Fotograficznego "Tajemnica Ludzkich Twarzy", zorganizowanego przez Koło Naukowe Psychologii Klinicznej "Psyche". Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić tytuły swoich fotografii oraz opisać je, co według autora kryje dana ludzka twarz, jakie wyraża emocje, o czym myśli osoba itp. Zwyciężyła fotografia "Humanity" wykonana przez Karolinę Knap, studentkę psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugą nagrodę jury przyznało Beacie Bober, doktorantce psychologii UWr za pracę "Integralność czy rozpacz". Student inżynierii materiałowej Politechniki Wrocławskiej Michał Kamiński wywalczył trzecie miejsce fotografią "Mrok". Nagrodzone fotografie załączamy. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac konkursowych.
 
 

 




zamieścił(a): Przemysław Nowicki



24-11-2014


Tegoroczne obchody Dnia Życzliwości w naszym Instytucie rozpoczęliśmy już 20 listopada. Tym razem PSSiAP przygotował dla studentów i pracowników IPs jeszcze więcej niespodzianek niż zwykle! Oprócz mnóstwa darmowych przytulasów, które można było dostać od grasujących po korytarzach „przytulaczy” oraz miłych słów słyszanych na każdym kroku, głównym punktem programu była życzliwa loteria. Nabyte za symboliczną kwotę losy gwarantowały wygranie życzliwego upominku, tj. koszulka, kubek, kalendarzyk, eko-torba na zakupy i wiele innych, a także możliwość wykonania Życzliwej Misji! A przyjemne połączyliśmy z pożytecznym – dochód z losów zostanie przeznaczony na paczki dla dzieci z Oddziału Neurologicznego ze szpitala im. Marciniaka na ul. Traugutta. Pracownicy i studenci po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie, gorące i życzliwe serca! W tegorocznej edycji Dnia Życzliwości udało nam się zebrać 576,68 zł!. Życzliwości nie szczędziliśmy także sobie nawzajem, wysyłając życzliwe karteczki za pośrednictwem przygotowanych wcześniej kopert dla wykładowców i studentów. Oprócz tego wystartowała Gra Instytutowa „Zaraź Życzliwością”. Zwycięzcą zostanie osoba, która w ciągu kolejnego tygodnia odnajdzie i przytuli jak najwięcej zgłoszonych osób.

Drugi Dzień Życzliwości upłynął pod hasłem „Flashmob”. Członkowie PSSiAP od 13:00 do 15:00 przed głównym wejściem na dworzec PKP obdarzali przechodniów miłym słowem i Big Hug’iem. Każdy, kto odważył się zadzwonić samotnie stojącym na stoliku dzwonkiem, stawał się pacjentem naszej wyspecjalizowanej kadry psychologicznej i maił okazję sprawdzić się w Teście Rorschacha. Wrocławianie udowodnili swoją wielką otwartość i niezmierzone pokłady wyobraźni.

Osoby zaangażowane:
Maciej Kucharski, Karolina Hamerla, Alina Zimońska, Bartłomiej Rybczak, Mateusz Siewiera, Ania Łagodzińska, Matylda Baran, Anna Mikuła, Karolina  Ladra, Kamila Zielonka, Anna Bagrij, Mateusz Fryszer, Łukasz Golonka, Katarzyna Sławińska, Anna Kawecka, Weronika Fuczyło, Weronika Lech, Dominika Jarczak.
 
 
 





zamieścił(a): Przemysław Nowicki



5-11-2014



Z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że nasze Koło Naukowe Psychologii w Biznesie prowadzone przez dr Alicję Keplinger wygrało konkurs Rady Kół Naukowych UWr pt. Popularyzatorzy Nauki 2014. Nasze studentki przygotowały projekt „Psychologia: nauka w badaniach i praktyce – wykorzystanie dokonań psychologii dla rozwiązywania problemów i wyzwań młodych dorosłych”, który spotkał się z uznaniem komisji działającej pod patronatem Prorektora ds. studenckich (więcej: http://www.rkn.uni.wroc.pl/

Pokonały one projekty zgłaszane przez przedstawicieli nauk ścisłych i przyrodniczych. Nie skończyło się na uściskach ważnych rąk, za projekt została przyznana nagroda finansowa, czyli środki działania (!) Istotą tego zwycięskiego projektu jest cykl warsztatów rozwijających dla młodzieży,  które będą prowadzone przez nasze zespoły studencko-pracownicze. Wśród najbardziej aktywnie pracujących na to zwycięstwo były Karolina Ławecka (główna koordynatorka projektu), Emilia Frątczak (prezes KNPwB), Zuzanna Bobrowska, Daria Borowska, Anna Jurek. Anna Mikuła, Paulina Stokłosa i Marcelina Szostak. Ktoś jeszcze pamięta, co to było „słaba płeć”? Gratulujemy!

 




zamieścił(a): Przemysław Nowicki



31-10-2014


Idolami tegorocznych otrzęsin w klubie Domówka byli superbohaterowie (jakie czasy, tacy bohaterowie). Widziano więc tam Kobietę-kota, Larę Croft, Elastynę, Panią Jesień, Supermenkę, Dresiarza, Gitarzystę i wielu innych słynnych z tego, że są słynni. Pierwszaki składały przysięgę tak zagmatwaną, że wojsko uciekałoby z krzykiem. Było rytualne przetańczanie się pod liną, w którym dwóch śmiałków co najmniej dorównywało najzwinniejszym koleżankom, a także zmysłowy konkurs par tańczących ze spętanymi nogami. Rety, jak nasze studentki i studenci są wysportowani! Moglibyśmy być awuefem;-)   Turniej par śpiewaczych był w tym roku piekielnie trudny ze względu na psychologiczne wyrafinowanie tekstów – kto nie słyszał, niech żałuje. Poza tym było mnóstwo muzyki tanecznej, więc nikt się nie oszczędzał (kadra również, tak tak). Mróweczkom z PSSiAPu które zorganizowały tegoroczne otrzęsiny dziękujemy i prosimy o jeszcze…
 




zamieścił(a): Zofia Garncarek



27-10-2014



W dniu 23 października gość Instytutu Psychologii doc. Jan Havlicek (Ph.D) z Uniwersytetu Karola w Pradze wygłosił wykład otwarty "Homo Olfactoricus: Communication through body odours"). Uczony jest członkiem międzynarodowych towarzystw zajmujących się etologią człowieka oraz ewolucją zachowań, zaś żartobliwą nagrodę IgNobla otrzymał za badania nad związkami kociej toxoplazmy z osobowością człowieka. Wykład „Homo Olfactoricus: komunikowanie się poprzez zapach ciała” poświęcony był przede wszystkim biochemicznym podstawom związków intymnych. Doc. Havlicek przedstawił m.in. spektakularne wyniki badań z których wynika, że zakłócanie naturalnych węchowych „znaczników” ciała człowieka przez stosowanie kosmetyków lub środków antykoncepcyjnych może prowadzić do niesatysfakcjonującego doboru par seksualnych. Mimo specjalistycznej tematyki aula była pełna zaciekawionych słuchaczy. Agnieszce i Piotrowi Sorokowskim dziękujemy za zorganizowanie wizyty tak interesującego naukowca w naszym Instytucie.
 
 

 





zamieścił(a): Przemysław Nowicki



2-10-2014


Jak co roku 1 października powitaliśmy w siedzibie Instytutu nowych studentów. Tym razem jest ich więcej niż w poprzednich latach. Zespół dyrekcyjny zapoznał nowicjuszy ze specyfiką funkcjonowania uczelni. Przedstawiciele PSSiAPu odsłonili nieco uroków życia w społeczności studenckiej i zasad "przetrwania" wśród akademickich wymagań. Na koniec studenci wybrali swoich przedstawicieli. Pierwszakom gratulujemy wyboru naszego Instytutu;-) i życzymy sukcesów egzaminacyjnych oraz towarzyskich:-)

 




zamieścił(a): Zofia Garncarek



23-09-2014


 

W dniach 19-24 września odbywał się coroczny Festiwal Nauki, oferujący setki wykładów, prezentacji, a nawet konkursów dla szerokiej publiczności (www.festiwal.wroc.pl). Pracownicy Instytutu Psychologii w dniach 22-23 września przygotowali cztery wykłady i dwa warsztaty. Wykłady Ryszarda Poprawy „Stres jako nieodłączny towarzysz życia” oraz „Czy Internet może uzależniać” przybliżały słuchaczom problematykę kliniczną. Wykład Dagmary Łupickiej-Szczęśnik poruszał mniej znane psychospołeczne aspekty wspinaczki wysokogórskiej, a wykład Agnieszki Sorokowskiej wprowadzał w zagadnienie związków między kulturą a funkcjonowaniem zmysłów, na przykładzie węchu. Na warsztacie Ewy Okręglickiej-Forysiak można było zapoznać się z narzędziami do pomiaru inteligencji, zaś warsztat Henryka Jarosiewicza objaśniał jak powinno być zorganizowane niemal nieistniejące a bardzo potrzebne poradnictwo zawodowe. Wśród słuchaczy przeważała młodzież szkolna. Wszystkim którzy przygotowali nasz wkład do XVII DFN serdecznie dziękujemy.

 
 






zamieścił(a): Przemysław Nowicki



3-07-2014


W dniach 16-18 czerwca 2014 r. odbyły się XXIII Kolokwia Psychologiczne. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „Podmiotowość człowieka we Współczesnym świecie”.
Do organizacji Kolokwiów w 2014 r. zostały zaproszone: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
W roli prelegentów wystąpili naukowcy z różnych ośrodków akademickich, m.in. z SWPS i Instytutu Psychologii UWr, a także młodzi badacze aktywni na polu naukowym, którzy zaprezentowali swoje dokonania naukowe podczas sesji posterowej.
Ważnym wydarzeniem było także spotkanie Dziekanów Wydziałów i Dyrektorów Instytutów Psychologii, dotyczące bieżących problemów, z jakimi spotykają się osoby kierujące jednostkami naukowo-dydaktycznymi, w których prowadzony jest kierunek psychologia a także parametryzacji jednostek i procedury uzyskania stopnia dr habilitowanego. Spotkanie to przygotowali i poprowadzili członkowie KP PAN: prof. dr hab. Maria Lewicka i prof. dr hab. Jerzy Brzeziński.
Więcej http://www.kolokwia.wroclaw.pl/home oraz tutaj.




zamieścił(a): Zofia Garncarek