inż. Zofia Garncarek

Portret użytkownika z.garncarek
zofia.garncarek@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 118

Pokój: 55
Pracownia Komputerowa


Informacje biograficzne

Ur. 1984.

W 2007 ukończone studia na Politechnice Wrocławskiej - fizyka komputerowa. Tytuł inżynier, praca dyplomowa "Wymiar fraktalny widm fononowych w wybranych kwaziperiodycznych łańcuchach atomów".