dr Urszula Dębska

Portret użytkownika u.debska
urszula.debska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 175

Pokój: 19
Zakład Psychologii Ogólnej
Godziny konsultacji

Konsultacje: semestr letni 2017/18

 wtorek 13.15 - 14.15  p. 19

piątek  11.45 - 12.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

1998/1999
procesy poznawcze, psychologia ogólna - 120 godz.; II semestr - urlop zdrowotny
1999/2000
procesy poznawcze, psychologia ogólna, metody projekcyjne, seminaria monograficzne - 345 godz.
2000/2001
procesy poznawcze, psychologia osobowości, metody projekcyjne, psychologia rehabilitacji, seminaria monograficzne i fakultatywne - 375 godz.
2002/2003
Procesy poznawcze, seminaria monograficzne, wykłady fakultatywne, metody projekcyjne – 330 godz.
2003/2004
Procesy poznawcze, seminaria monograficzne, wykłady fakultatywne, metody projekcyjne, ścieżka – starość, śmierć i umieranie
2004/2005
Procesy poznawcze, seminaria monograficzne, wykłady fakultatywne, metody projekcyjne, ścieżka – uczenie uczenia się

2005/2006

Procesy poznawcze, seminaria monograficzne, wykłady fakultatywne, ścieżka - uczenie uczenia się, metody projekcyjne

2006/2007
procesy poznawcze, seminaria monograficzne, wykłady fakultatywne, metody projekcyjne

2007/2008
Procesy poznawcze, wykłady fakultatywne, seminarium monograficzne, psychologia ogólna
2008/2009
metody projekcyjne, procesy poznawcze, wykłady fakultatywne,
2009/2010
procesy poznawcze,
2010/2011
Diagnoza psychologiczna: metody projekcyjne
Procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia, konwersatorium
Wykład fakultatywny: wybrane zagadnienia niepełnosprawności i rehabilitacji
Zajęcia fakultatywne: środowiskowe aspekty niepełnosprawności i rehabilitacji
2011/2012
Diagnoza psychologiczna: metody projekcyjne
Procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia, konwersatorium
Wykład fakultatywny: wybrane zagadnienia niepełnosprawności i rehabilitacji
Seminaria monograficzne:
- psychospołeczne aspekty niepełnosprawności i rehabilitacji
- podmiotowe i społeczne aspekty niepełnosprawności

2012/13

Diagnoza psychologiczna - metody projekcyjne;

psychologia ogólna,

procesy poznawcze: wykład, cwiczenia, konwersatorium

2013/14

Diagnoza psychologiczna - metody projekcyjne;

psychologia ogólna,

procesy poznawcze: wykład, cwiczenia, konwersatorium

projekt studenci badawczy - "Różne oblicza niepełnosprawności"

seminarium fakultatywne: Osoby z wieloraką niepełnosprawnością

ściezka edukacyjna nr 190 - kierownik

konwersatorium - Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością

2014/15

Diagnoza psychologiczna - metody projekcyjne;

psychologia ogólna - ćwiczenia,

procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia, konwersatorium

ściezka edukacyjna nr 190 -kierownik

konwersatorium - Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością

seminarium fakultatywne: Jakość życia osób starszych w dobie globalizacji.

2015/16

procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia, konwersatorium

seminarium fakultatywne: Jakość życia osób starszych w dobie globalizacji.

Projekt studencki badawczy

2016/17

Metody projekcyjne

procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia, konwersatorium

ścieżka 193 - kierownik

konwersatorium - Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością

Projekt studencki badawczy

 

2017/18

Metody projekcyjne

Procesy poznawcze: wykład, ćwiczenia - pamięć, konwersatorium - myślenie

ścieżka 193 - kierownik

konwersatorium w ramach ścieżki 193 - Diagnoza osób z wieloraką niepełnosprawnością

Projekt studencki badawczy - Oblicza niepełnosprawności


Informacje biograficzne

Urszula Dębska, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Doktor psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Prowadzi zajęcia z psychologii ogólnej, poznawczej: uczenia i nauczania oraz myślenia, twórczości, diagnostyki psychologicznej oraz psychologii niepełnosprawności i rehabilitacji.
Jako wolontariuszka wspiera osoby niepełnosprawne i chore w ich codziennej egzystencji.


Badania naukowe

 

  • Badania nad samoregulowanym uczeniem się (współpraca z AWF we Wrocławiu)
  • Badania nad nową projekcyjną techniką rysunkową
  • Badania studentów i osób w wieku starszym w kontekście promocji zdrowia, poczucia jakości życia (współpraca z AWF we Wrocławiu, Politechniką Opolską, Akademią Medyczną we Wrocławiu oraz Uniw. Warmińsko-Mazurskim)
  • Badania osób niepełnosprawnych i ich rodzin w kontekście jakości życia i zjawiska wypalenia
  • Badania osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Pozostali pracownicy