dr Tomasz Frąckowiak

Portret użytkownika t.frackowiak
tomasz.frackowiak@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 126

Pokój: 36a
Zakład Psychologii Ogólnej

Z-ca Dyrektora ds. studenckichGodziny konsultacji

Uprzejmie informujemy, że wprowadzony został nowy wzór podania o Indywidualną Organizację Studiów oraz nowe wzory podań kierowanych do Dziekana WNHiP. Wzory podań są dla Państwa dostępne na starej stronie IPs w Niezbędniku studenta (zakładka: Studenci).

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018: wtorek 15.00-16.00, czwartek 18.15-19.15 (pok 36). 
Można też kontaktować się telefonicznie 609 684 603. 

 

 

Pozostali pracownicy