dr Piotr Styrkowiec

piotr.styrkowiec@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 38b
Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych
Godziny konsultacji

konsultacje w semestrze zimowym 2017/18

środa 1500-1700

sala 38ab I piętro

 

 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Projekt studencki-badawczy - Percepcja i uwaga wzrokowa.

Metodologia

Techniki pisania pracy magisterskiej.

.Psychologia społeczna


Informacje biograficzne

1978 – urodzony
2005 – BSc in Psychology, UK
2007 – mgr psychologii, UWr
2011 – dr psychologii, UWr


Badania naukowe

Eksperymentalna psychologia poznawcza. Procesy percepcji i uwagi wzrokowej – obiekty, ich reprezentacje i związane z nimi akcje motoryczne.


Seminarium magisterskie

Szanowni Państwo,
Zapraszam do udziału w seminarium magisterskim z obszaru psychologii poznawczej, na którym będą Państwo mogli poruszyć zagadnienia z tematyki:

- Percepcji wzrokowej - zasad grupowania percepcyjengo;
- Uwagi wzrokowej - śledzenia wielu poruszających się obiektów jednocześnie;
- Przetwarzania informacji multisensorycznych - interakcji pomiędzy inforamcjami wzrokowymi a   słuchowymi;
- Interakcji pomiędzy percepcją a działaniem motorycznym - wpływu informacji wzrokowych na     wykonywanie ruchów i/lub wpływu    ruchu na przetwarzanie informacji wzrokowej;
- Interakcji pomiędzy procesami uwagi a działaniem motorycznym -  oddziaływania uwagi wzrokowej na ruch i/lub wpływ ruchu na uwagę wzrokową.  

Opracowując problem badawczy i przygytowując podłoże teoretyczne do postawienia konkretnych hipotez należy zapoznać się z literaturą przedmiotu znajdującą się w publikacjach naukowych (czasopisma, monografie). 

W ramach pracy magisterskiej wymagane będzie przeprowadzenie badania behawioralnego z wykorzystaniem komputera i specjalistycznego oprogramowania. Przy analizie danych ilościowych z badania będziecie Państwo korzystać z podsatwowych statystyk.

Podłoże teroetyczne, badanie, jego wyniki i ich analizę oraz interpretację należy opisać zgodnie ze standardami dla raportów z badań naukowych

Pozostali pracownicy