dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr

Portret użytkownika p.sorokowski
piotr.sorokowski@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 126

Pokój: 36b
Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

Dyrektor Instytutu Psychologii
Kierownik - Zakład Eksperymentalnej Psychologii SpołecznejGodziny konsultacji

Jestem dostępny na konsultacjach w srodę (17-18) i czwartek (17-18). Ze wzgledu na często wyjazdy i obowiązki służbowe, ale także ze wzgledu na dużą ilość osób na konsultacjach, bardzo proszę o mailowe zgłoszenie wizyty na konsultacjach.

 

 

 

 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Obecnie prowadzone: wykład psychologia kulturowa, seminarium magisterskie, seminarium doktoranckie.


Informacje biograficzne

PUBLIKACJE

Link do profilu naukowego w google scholar z pełną listą publikacji


STAŻE BADAWCZE I WIZYTY NAUKOWE

• Kilkanaście wyjazdów badawczych podczas których prowadziłem badania terenowe min. w Afryce (plemiona: Himba, 2008; Datoga, 2014; Hadza, 2015), w Amazonii (plemię Tsimane, 2012), na Nowej Gwinei (plemię Yali, 2009, 2016), a także w Iranie (2015) i na Wyspach Cooka (2013)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• Laureat konkursów stypendialnych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Start: 2008 i 2009) National Geographic Polska (Bilet na przyszłość: 2009) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla wybitnych młodych uczonych: 2012-2014 i 2014-17) oraz w ramach projektów unijnych (2011-12, 2014-15).

• Laureat nagród naukowych im. Andrzeja Malewskiego nadanej przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk (2011), im. Roberta Zajonca nadanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (2012), im. Piotra Jaskowskiego nadanej przez Klub Miłośników Listy Filadelfijskiej (2013), oraz dwóch nagrod za najlepszą prezentację posterową podczas zjazdu International Society for Human Ethology w Bolonii (2008) i Pradze (2011). Trzykrotnie nominowany do nagrody naukowej Polityki (2011, 2012, 2013), w 2012 i 2013 tzw. nagroda "finałowa" (ale nie główna ;-). Wielokrotne nagrody naukowe Rektora UWr.

 

WAŻNIEJSZE GRANTY

• W latach 2012 - 2016 kierowałem lub kieruję czterama grantami Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za łączna sumę ponad 1 800 000 złotych. Granty te dotyczą doboru płciowego, miłości, komunikacji niewerbalnej, a także stereotypów osób starszych. 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

• International Society for Human Ethology

• Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (członek zarządu)

• Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej


RECENZENT DLA CZASOPISM

• Plos One, Journal of Cross-Cultural Psychology, Body Image, Personality and Individual Differences, Evolution and Human Behavior, International Journal of Psychology, Frontiers of Psychology (Guest Associate Editor), Perceptual and Motor Skills, Human Movement, Journal of Cosmetic Dermatology, Journal of Sport Science, Cyberpsychology, Roczniki Psychologiczne, Psychologia Społeczna, Scripta Philosophica 


Badania naukowe

 

PUBLIKACJE KLIKNIJ TUTAJ

Interesują mnie zagadnienia szeroko pojętej psychologii ewolucyjnej, psychologii społecznej, psychologii międzykulturowej, ekologii człowieka a w szczególności:
(1) adaptacyjna rola kanonów urody i piękna
(2) ludzkie strategie i preferencje w doborze płciowym
(3) wyznaczniki sukcesu reprodukcyjnego w populacjach pierwotnych
(4) psychologia sportu
(5) psychologia barwy 


Seminarium magisterskie

ZAPISY na SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Szanowni Państwo - wpis ten robię 28 kwietnia. Nie wiem kiedy będa zapisy na seminarium magisterskie - ale możliwe, że w okresie kiedy będę na wyjeździe słuzbowym (cały maj i kilka dni czerwca). Gdyby nie było mnie w okresie zapisów, prosze kontaktowac się z dr Agnieszką Sorokowską. 

Ze względu na nowe zasady rozliczania postępów w pisaniu prac magisterskich (wymogi wydziału - już po niecałym roku musze podać temat Państwa pracy, a po półtorej praca własciwie powinna być gotowa), magistranci będą pracować nad przydzielonymi im tematami. Ma to swoje wady i zalety - jedną z zalet jest to, że mają Państwo szansę być współautorem publikacji naukowej w prestiżowym piśmie zagranicznym. W tym roku będę Państwa przekonywał do włączenie się w badania dotyczące analiz głosowych (jak głos wpływa na spostrzeganie człowieka), zbieranie danych wśród kobiet w ciąży (jak cechy kobiety zmieniają się w czasie ciąży i jaki ma to wpływ na jej dziecko), a być może także w badania dotyczace stresu oksydacyjnego (powiązania tej zmiennej z cechami "psychologicznymi").

W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest przekonanie mnie do własnego projektu - ale musi on być dobrze zaplanowany już na "starcie".

Inne niezwyczajne zdolności - programowanie, znajomość "dziwnego" języka, możliwość prowadzenia badań np. w Tadzykistanie, dostęp do nietypowej grupy badawczej itp. - zawsze są mile widziane.  

Pozdrawiam i zapraszam

P.S.

Pozostali pracownicy