dr Marta Ułaszewska-Żuk

marta.ulaszewska-zuk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 175

Pokój: 19
Zakład Psychologii Ogólnej
Godziny konsultacji

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017

wtorek: 15.00-16.00

środa: 11.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Psychologia ogólna: Spostrzeganie, pamięć, uczenie się.
Trening umiejętności interpersonalnych

Komunikacja niewerbalna z elementami obserwacji
Trening twórczości


Udział w realizacji projektów z funduszy strukturalnych:
„Metody wspierania uzdolnień” w ramach Działania 2.1 ZPORR – projekt zakończony w kwietniu 2006. Funkcja: Koordynator projektu.

„Rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży” w ramach Działania 2.1 ZPORR – projekt realizowany od października 2006. Funkcja: Zastępca koordynatora projektu do spraw merytorycznych 


Informacje biograficzne

IX 2003 - praca na Uniwersytecie Wrocławskim – Psychologia - stanowisko: adiunkt

1999-2003 -Uniwersytet Wrocławski – studia doktoranckie

1994-1999 - Uniwersytet Wrocławski – studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych - kierunek: Psychologia


SZKOLENIA:

- Somatic Experiencing - Terapia Traumy (w trakcie szkolenia)

- Terapia rodzin według metody Berta Hellingera. Dwuletnie szkolenie dla terapeutów w zakresie systemowych ustawień rodzinnych  (210 godz.)
- Dwuletni kurs: systemowa terapia rodzin - Krakowski Ośrodek Terapii (180 godz.)
- Szkoła Trenerów „SIEĆ” – Wrocław - rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. (2 lata: 424 godz. dydaktyczne)

- 18 godz. kurs doskonalenia z zakresu choreoterapii „Tango ze stresem”.
- 50 godz. warsztatów z zakresu terapii tańcem i ruchem: „Podróż do siebie. Kontaktuję się ze swoim ciałem, więc jestem”; „Eksperyment: taniec – ruch- improwizacja – świadomość ciała”.
- 52 godz. kurs doskonalący: Eksperyment: taniec – ruch – improwizacja – świadomość ciała”.
- 15 godz. warsztatów: „Contact Improvisation”
- 52 godz. kurs doskonalący: „Przepływ – rytm – witalność w tańcu i pracy z ciałem”. „Ja. Ty. Ja i Ty”.
- 52 godz. kurs doskonalący: „Odkrywanie siebie – rozwój osobisty poprzez taniec, improwizację ruchową i pracę z ciałem”.
- Kurs trenerski szybkiego czytania
- Ponad 270 godz. szkoleń z zakresu pracy z ciałem (m.in.
Integracja dynamicznych i pozycyjnych odruchów w całościowym systemie ruchu ciała, Dotyk dla zdrowia, Hyperton-X Total Body/Mind Integration, Brain Gym). 


Badania naukowe

Wpływ pracy z ciałem na funkcjonowanie poznawcze i poczucie jakości życia. 

Integralny rozwój osoby - aplikacje psychologii integralnej dla procesu edukacji i rozwoju osobistego.

Cyberchoreoterapia - poznawcze, emocjonalne i behawioralne efekty
przemieszczenia źródła danych wzrokowych przy użyciu kamery oraz gogli HMD
(Head Mounted Display). Możliwości wykorzystania zbadanych efektów w terapii
i rozwoju.
 

Pozostali pracownicy