dr Magdalena Ślazyk-Sobol

Portret użytkownika m.slazyk-sobol
magdalena.slazyk-sobol@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 17b
Zakład Psychologii Zarządzania
Godziny konsultacji

W semestrze letnim zapraszam na konsultacje: środa godz. 16.45 - 17.45 oraz czwartki 10.00-11.00

pok. 17b. 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Coaching w organizacji (także zajęcia w jęz. angielskim), problemy życia zawodowego, zajęcia w ramach modułów edukacyjnych: outplacement, systemy ocen okresowych, radzenie sobie ze stresem, budowanie współpracy w grupach międzynarodowych, prowadzenie treningó grupowych, diagnoza psychologiczna.

W ramach podyplomowych studiów: Psychologia zarządzania - outplacement, rozmowa oceniająca, patologie organizacyjne, metodologia narzędzi do diagnozy kompetencji AC/DC.


Informacje biograficzne

  • 2006 - studia na Uniwersytecie w Heidelbergu
  • 2007  - magister psychologii (studia w IPs UWr)
  • 2008 - certyfikat Szkoły Trenerów Biznesu Moderator
  • 2008 - 2012 - studia doktoranckie
  • 2012 - doktorat

Nagrody i granty:

2005 - stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce

2007 - stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce

2010/2011 -  dwukrotne stypendium unijne w ramach programu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności uczelni"

2011 - grant wewnętrzny w ramach projektu doktorskiego "Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego"

2014 - grant wewnętrzny UWr "Wypalenie zawodowe w kontekście badań jakościowych"

 

Inne:

2004 - certyfikat języka niemieckiego  ZMP Geothe Institut

2005 - licencja pliota wycieczek zagranicznych

od 2003 - współorganizator  obozów i kolonii  dla dzieci i młodzieży

od 2010 - kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodziezy

od 2011 - członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Organizacji


Badania naukowe

Moje zainteresowania naukowe  dotyczą głównie  psychologii pracy i organizacji oraz zarządzania, przede wszystkim: organizacyjnych i podmiotowych uwarunkowań wypalenia zawodowego, pracoholizmu oraz problematyki  "work life balance".

Pozostali pracownicy