dr Marta Kochan-Wójcik

Portret użytkownika m.kochan-wojcik
marta.kochan-wojcik@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 126

Pokój: 36a
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

Kierownik - Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego

Pozostali pracownicy