dr Magdalena Kapała

Portret użytkownika m.kapala
magdalena.kapala@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 144

Pokój: 17 MD
Zakład Psychologii Rozwoju


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

W semestrze letnim r.a. 2018/2019 prowadzę zajęcia z

-Psychologia rozwoju człowieka II - konwersatorium (Psychologia, II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

- Psychologia rozwoju - wykład (Pedagogika)

 

 

 

 

Konsultacje w semestrze letnim r.a. 2018/2019 będą się odbywać:

- we wtorki w godz. 11.30-12.30 (pok.17 MD)

-w środy w godz.17.00-18.00 (pok.17 MD)

 

 

 


Informacje biograficzne

Magdalena Kapała - jestem absolwentką VII Liceum Ogólnokształcącego (o profilu biologiczno-chemicznym). W 2004 r. ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedłożyłam pracę magisterską pt. "Poczucie jakości życia a struktura celów życiowych i stopień ich realizacji" (promotor: dr hab. prof. Maria Straś-Romanowska). W 2005 r. ukończyłam studia podyplomowe w Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego nabywając kompetencje pedagogiczne. W 2013 r. uzyskałam stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Tytuł rozprawy doktorskiej "Poczucie jakości życia a typ umysłu i inteligencja duchowa w kontekście doświadczenia indywidualnego" (promotor: dr hab. prof. Maria Straś-Romanowska).

W międzyczasie miałam okazję pracować jako wolontariusz opiekując się dziećmi z autyzmem, uczestnicząc w ich rehabilitacji, jako opiekun i animator osób starszych oraz jako psycholog szkolny.

Fascynuje mnie człowiek. Moje zainteresowania naukowe dotyczą obszarów psychologii rozwoju, psychologii osobowości oraz psychologii duchowości i religii. Interesuję się również filozofią, zwłaszcza egzystencjalizmem i personalizmem.

Moje zainteresowania pozanaukowe to: sztuka - malarstwo, architektura, muzyka, literatura, poezja oraz przyroda i turystyka - poznawanie ciekawych miejsc i ludzi.