dr Magdalena Kapała

Portret użytkownika m.kapala
magdalena.kapala@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 144

Pokój: 17 MD
Zakład Psychologii Rozwoju
Godziny konsultacji

 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 będą odbywać się:


- w środy godz. 17.00-18.00  (MD pok. 17)


-  w piątki w godz 11.00 - 12.00 (MD pok.17)

 

 

 

 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

W semestrze letnim r.a. 2017/2018:

-Psychologia rozwoju człowieka - konwersatorium (Psychologia, III rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

-Zagadnienia egzystencjalne a kondycja człowieka współczesnego (zajęcia fakultatywne)

 

 


Informacje biograficzne

Magdalena Kapała - jestem absolwentką VII Liceum Ogólnokształcącego (o profilu biologiczno-chemicznym). W 2004 r. ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedłożyłam pracę magisterską pt. "Poczucie jakości życia a struktura celów życiowych i stopień ich realizacji" (promotor: dr hab. prof. Maria Straś-Romanowska). W 2005 r. ukończyłam studia podyplomowe w Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego nabywając kompetencje pedagogiczne. W 2013 r. uzyskałam stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Tytuł rozprawy doktorskiej "Poczucie jakości życia a typ umysłu i inteligencja duchowa w kontekście doświadczenia indywidualnego" (promotor: dr hab. prof. Maria Straś-Romanowska).

W międzyczasie miałam okazję pracować jako wolontariusz opiekując się dziećmi z autyzmem, uczestnicząc w ich rehabilitacji, jako opiekun i animator osób starszych oraz jako psycholog szkolny.

Fascynuje mnie człowiek. Moje zainteresowania naukowe dotyczą obszarów psychologii rozwoju, psychologii osobowości oraz psychologii duchowości i religii. Interesuję się również filozofią, zwłaszcza egzystencjalizmem i personalizmem.

Moje zainteresowania pozanaukowe to: sztuka - malarstwo, architektura, muzyka, literatura, poezja oraz przyroda i turystyka - poznawanie ciekawych miejsc i ludzi.

 

Pozostali pracownicy