dr Michał Dębek

Portret użytkownika m.debek
michal.debek@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 15 Mały Domek lub 17b
Zakład Psychologii Zarządzania


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

- psychologia reklamy

- psychologia konsumenta

- zarządzanie doświadczeniem konsumenckim

- kulturowe i psychologiczne aspekty konsumpcjonizmu

- psychologia ogólna

- metodologia

- psychometria


Informacje biograficzne

Aktualne publikacje i informacje o mojej pracy naukowej można znaleźć tu:

https://www.researchgate.net/profile/Michal_Debek

https://wroc.academia.edu/MichalDebek

 

Publikacje zrecenzowane:

Dębek, M. (2017). Architectural and mental background of the high street. The case of Świdnicka Street in Wrocław. Architectus, 50(2), 41–61. (dostępny bezpłatnie tu: researchgate albo tu: academia.edu)

Dębek, M., & Ślazyk-Sobol, M. (2016). Zarządzanie doświadczeniami pracowniczymi: fundamenty teoretyczno-metodologiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Sukces w zarządzaniu kadrami. (430).

Dębek, M., & Janda-Dębek, B. (2016). Correlation between the perceived residential environment quality and the inhabitants’ quality of life and civic behavior. Polish Journal of Applied Psychology, 14(2), 47–70. doi:10.1515/pjap-2015-0054 

Dębek, M., & Janda-Dębek, B. (2015). Whose Shopping Malls and Whose Shopping Streets: Person-Environment Fit in Retail Environments. Polish Journal of Applied Psychology, 13(4), 67–90.

Dębek, M. (2015). What Drives Shopping Mall Attractiveness? Polish Journal of Applied Psychology, 13(1). doi:10.1515/pjap-2015-0026 [lista B MNiSW]

Dębek, M., Janda-Dębek, B. (2015). Perceived Residential Environment Quality and Neighborhood Attachment (PREQ & NA) Indicators by Marino Bonaiuto, Ferdinando Fornara, and Mirilia Bonnes – Polish adaptation. Polish Journal of Applied Psychology, 13(2), 111–162. doi:10.1515/pjap-2015-0032 [lista B MNiSW]

Dębek, M., Olejniczak, P. (2015). Wizerunek wrocławskiego Nadodrza po działaniach rewitalizacyjnych 2009 - 2013. Social Space, 9(1), 1–47

Dębek, M. (2014). Towards people’s experiences and behaviours within their worlds: The integrative-transactional framework for studying complex people-environment interactions. Social Space, 8(2), 1–55. [lista B MNiSW]

Dębek, M. (2014). Handel w przestrzeni zurbanizowanej – zarys form i ich funkcji z perspektywy ludzkich potrzeb. In R. Masztalski (Ed.), Współczesne funkcje handlowe wybranych małych miast województwa dolnośląskiego (pp. 63–82). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Dębek, M., Janda-Dębek, B. (2013). Attitude towards architectural objects and the Construal Level Theory (CLT) by Liberman and Trope. Polish Journal of Applied Psychology. [czasopismo na liście B wykazu czasopism naukowych MNiSW, artykuł dotyczący spostrzegania marek restauracji fast-food w kontekście obiektów architektonicznych]

Dębek, M., Janda-Dębek, B. (2013). Jakość życia w przestrzeniach zurbanizowanych – definicje, podsumowanie wyników badań oraz problemy metodologiczne. Czasopismo Psychologiczne, 19(2), 251–263. [lista B wykazu czasopism naukowych MNiSW]

Dębek, M. (2013). Architects and non-architects assess architecture. Architectus, 36(4), 67–81. [lista B wykazu czasopism naukowych MNiSW]

Dębek, M., Janda-Dębek, B. (2012). Temperament and perceived attractiveness of architectural objects. Polish Journal of Applied Psychology, 10(1), 123–146. [lista B wykazu czasopism naukowych MNiSW]

Dębek, M. (2012). Are assessment and emotions connected with a building conditioned by its external appearance? Attitudes towards formally differentiated architectural objects. Architectus, 31(1), 83–94. [lista B wykazu czasopism naukowych MNiSW]

Dębek, M. (2010). Miasto: pierwotna dżungla, superstruktura, klucz do piramidy ludzkich potrzeb? [w:] B. Janda-Dębek (red.), Psychologia współczesnego człowieka. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Dębek, M. (2008). Psycholog w cyber-mieście: Możliwość weryfikacji hipotez na temat relacji człowiek - środowisko w modelach wirtualnych. [w:] M. Staszczak, B. Płonka-Syroka (red.), e-kultura e-nauka e-społeczeństwo (s. 193–210). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum

 

Większe publikacje nieakademickie (wywiady, eseje, felietony itp.):

Dębek, M. (2016). Galerie czarują, a ulice śpią? Galerie Handlowe. (11), s. 58–60. (publicystyczny raport z badań percepcji galerii i ulic handlowych)

Gajny, I., & Dębek, M. (2016). Świdnicka A.D. 2056: handlowy kręgosłup metropolii. W I. Gajny (Ed.), Strategie dla Miasta Przyszłości - Foresight Społeczny Wrocław 2036/2056. Miasto piękna i charakteru (s. 136–168). Wrocław: Biuro Festiwalowe IMPART 2016.

Dębek, M. (2016). Spektakl o mądrym mieście. W T. Bojęć (Ed.), Strategie dla Miasta Przyszłości - Foresight Społeczny Wrocław 2036/2056. Miasto mądre i samodzielne (s. 17–67). Wrocław: Biuro Festiwalowe IMPART 2016.

Dębek, M. (2016). Jak się czują "galernicy"? Galerie Handlowe. (10). (publicystyczny raport z badań pracowników galerii handlowych)

Gołębiewska-Szuchta, M. (2014, August 13). Wolny rynek w parku kulturowym. Gazeta Wyborcza (wywiad ze mną na temat uwarunkowań i perspektyw handlu w centrum Wrocławia), s. 4

Dębek, M. (2014, June). To my i nasze miasto. Gazeta Południowa (publicystyczna analiza uwarunkowań ekonomicznego krajobrazu Wrocławia), s. 11

Antczak, J. (2014, April 18). Wierzę w Boga i raj… galerii handlowych. Gazeta Wrocławska, s. 26. (wywiad ze mną na temat społecznych uwarunkowań odwiedzin galerii handlowych)

Kokoszkiewicz, M. (2013, December 2). Wrocław miastem galerii. Gazeta Wyborcza (wywiad ze mną na temat prowadzonych przeze mnie szeroko zakrojonych badań galerii handlowych), s.2


Badania naukowe

Aktualnie koncentruję się na badaniach związanych z doświadczenieniami przestrzeni fizycznych (urbanistycznych i architektonicznych, a w szczególności handlowych), czyli w obszarze psychologii środowiskowej.

Zgłębianm zagadnienia z obszaru psychologii w handlu, zarządzania doświadczeniami konsumenckimi (CEM/CXM) oraz holistycznego podejścia do zarządzania doświadczeniami w marketingu (tzw. experiential marketing).

Pozostali pracownicy