dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek prof. UWr

Portret użytkownika k.lachowicz-tabaczek
kinga.lachowicz-tabaczek@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 131

Pokój: 38b
Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych

Kierownik - Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych



Godziny konsultacji

W semenstrze letnim zapraszam na konsultacje w czwartki, w godz. 14.30-16.30.  

 

 

 

 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki Uniwersyteckiej



Prowadzone zajęcia

Wykład kursowy z Psychologii Emocji, na kierunku Psychologia

Seminarium magisterskie dla IV-tego i V-tego roku Psychologii


Badania naukowe

Tematyka prowadzonych w ciągu ostatnich czterech lat badań:

1)badania nad weryfikacją własnej koncepcji zakładającej, iż samoocena stanowi monitor zasobów emocjonalnych i energetycznych jednostki

2)badania nad wpływem samooceny narodowej na zachowania wobec członków własnej grupy narodowościowej – badania o charakterze panelowym, sondażowym oraz eksperymentalnym

3)badania nad polską adaptacją kwestionariusza do badania globalnej samooceny Morrisa Rosenberga

4)badania nad źródłami i konsekwencjami prywatnych koncepcji cech

5)badania nad potocznymi koncepcjami charakteru narodowego i ich wpływu na powstawanie i redukcję stereotypów i uprzedzeń 


Seminarium magisterskie

Tematyka  i najważniejsze obszary badań prowadzonych w ramach przygotowywanych prac na seminarium magisterskim

1) samoocena globalna i poczucie własnej wartości - jakie są źródła samooceny i poczucia własnej wartości, dlaczego niska samoocena tak trudno poddaje się zmianie, jak samoocena i poczucie własnej wartości wpływają na wykonanie zadań, jakość życia człowieka, relacje z innymi ludźmi; źródła i skutki ekstremalnie wysokich i niskich wyników  na skalach samooceny i poczucia własnej wartości - związki samooceny z narcyzmem i depresją

2) zagadnienia związane z psychologią zarządzania - zaufanie w relacjach menedżer-podwładny, efektywność różnych stylów zarządzania, narcyzm u menedżerów i ich funkcjonowanie w organizacji, uwarunkowania wykonania zadań zawodowych 

3) koncepcje natury świata oraz natury ludzkiej - uwarunkowania oraz wpływ na zachowanie i relacje z ludźmi, konpcepcje natury ludzkiej jako "emocje umysłu", koncepcje natury ludzkiej jako narzędzie regulacji nastroju - czy zmiana poglądu na świat i na ludzi może poprawiać lub pogarszać nasze samopoczucie?

4) tożsamość narodowa i jej wpływ na stosunek do reprezentantów innych grup narodowościowych - komponenty tożsamości narodowej, uwarunkowania silnej i słabej tożsamości narodowej, związek tożsamości narodowej z tożsamością osobistą

 

Pozostali pracownicy