dr Justyna Śniecińska

justyna.sniecinska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 131

Pokój: 38b
Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE:

Psychologia społeczna

Psychologiczne i ekonomiczne podstawy przedsiębiorczości

ŚCIEŻKA 133

"Trening umiejętności prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych"

"Rozmowa kwalifikacyjna jako metoda diagnozy..."

"Diagnoza problemów i potrzeb organizacji..."

 WYKŁADY FAKULTATYWNE:

"Źródła i funkcje samooceny"