dr Joanna Piskorz

Portret użytkownika j.piskorz
joanna.piskorz@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 126

Pokój: 36a
Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

Z-ca Dyrektora ds. ogólnychGodziny konsultacji

Drodzy Studenci,

w drugiej połowie semestru zimowego 2017/2018 moje konsultacje odbywać się będą w:

wtorek  15.15 - 16.15

czwartek 12.30-13.30

Konsultacje odbywają się w pokoju 36a.

Zapraszam

Joanna Piskorz


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

 Prowadzone zajęcia w tym roku dydaktycznym:


Metody diagnozy - inwentarze osobowości Neo - Pi - R

Podstawy pomocy psychologicznej - trening umiejętności interpersonalnych

Praca z grupą – prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych

Metodologia

Projekt badawczy studencki

Psychometria


Informacje biograficzne

W roku 1995 rozpoczęłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończyłam w 2001 roku (pracę magisterską pt."Wpływ rodzaju argumentacji na stopień akceptacji sprzecznych postaw"napisalam pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława J. Paluchowskiego). Roczną przerwę w studiach (1999 – 2000) wykorzystałam na doskonalenie języka niemieckiego i studiowanie wybranych zagadnień z psychologii na Uniwersytecie w Kilonii w Niemczech. W tym okresie podjęłam również współpracę z dr G. Pantaleo, która zaowocowała przeprowadzeniem wspólnych badań związanych z teorią multiple perspectives.
W roku 2001 rozpoczęłam studia doktorskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. 02.07.2008 obroniłam pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława J. Paluchowskiego pt. „Sytuacyjne uwarunkowania poczucia niesprawiedliwości a uczucie zawiści”.
Od roku 2001 rozpoczęłam współpracę z Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a 01.01.2005 rozpoczęłam tam pracę jako wykładowca.
W latach 2003 - 2010 pracowałam również jako psycholog szkolny w XII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu.

W Instytucie Psychologii UWr pracę rozpoczełam w 2008 roku.
 


Badania naukowe

Obecnie wspólnie z dr Marcinem Czubem oraz grupą współpracujących z nami studentów prowadzimy badania nad eksperymentalną oceną wpływu dystrakcji wywołanej wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na poziom odczuwanego bólu.

Celem prowadzonych badań jest stworzenie kompleksowego modelu oddziaływania wirtualnej rzeczywistości na percepcję bólu. W ramach projektu prowadzanych jest szereg badań eksperymentalnych oraz klinicznych mających na celu zbadanie związku ucieleśnienia wirtualnego ciała, kontroli nad bólem oraz poziomu dystrakcji z intensywnością odczuwanego bólu.

Prowadzimy również badania nad zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości w walce z bólem chronicznym. Przeprowadzane przez nas badania opierają się na wybranych psychologicznych metodach walki z bólem, czyli na relaksacyjnym oddechu połączonym z wizualizacją bólu. Wirtualna rzeczywistość jest wykorzystywana jako czynnik potencjalnie facylitujący proces wizualizacji. 

Pozostali pracownicy