dr Jarosław Klebaniuk

Portret użytkownika j.klebaniuk
jaroslaw.klebaniuk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 155

Pokój: 38c
Zakład Psychologii Osobowości
Godziny konsultacji

Konsultacje w semsetrze letnim  r. ak. 2017/18:

- poniedziałek, 17.00 - 18.00, p. 38 c,
- wtorek, 11.30 - 12.30, p. 38c.

My office hours it the winter semester 2017/18:

- Monday, 17.00 - 18.00, room 38 c.
- Tuesday, 11.30 - 12.30, room 38c.

 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Rok akademicki 2017/2018

- semestr zimowy:  Psychologia osobowości - konwewrsatorium dla III roku psychologii stacjonarnej

- semest letni:

- Psychologia różnic indywidualnych - ćwiczenia dla II roku psychologii obydwu trybów

- Projekt badawczy studencki  "Przekonania na temat świata społecznego" - warsztat dla III roku psychologii stacjonarnej

- Seminarium monograficzne (warsztat) "Siła woli w badaniach psychologicznych i technikach samodoskonalenia"


Informacje biograficzne

Od urodzenia mieszkam we Wrocławiu. Jestem absolwentem V L.O. Psychologię studiowałem na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską i doktorską napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Straś Romanowskiej. Od 1999 roku pracuję w Zakładzie Psychologii Osobowości.

Zainteresowania naukowe: uwarunkowania postaw wobec nierówności społecznych; psychologia relacji międzygrupowych; psychologia mediów.

Zainteresowania pozanaukowe: bieżące wydarzenia, literatura piękna, teatr.

Uwielbiam koty, choć jestem wegetarianinem. Chętnie chodzę do teatru i pisuję recenzje spektakli.


Badania naukowe

Badanie uwarunkowań i konsekwencji poglądów i orientacji politycznych, w tym orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu. 

Pozostali pracownicy