dr Jarosław Klebaniuk

Portret użytkownika j.klebaniuk
jaroslaw.klebaniuk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 155

Pokój: 38c
Zakład Psychologii Osobowości


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Konsultacje w okresie między semestrem zimowym a letnim 2018 r. będą odbywały się w poniedziałki:

18 czerwca 2018, godz. 15.30-16.30, p. 38c,

25 czerwca, 2 lipca, 9 lipca, godz. 10.45-11.45. p. 38c.

10 września, 17 września, 24 września 2018, godz. 11.45-12.45, p. 38c.

 

 

Rok akademicki 2017/2018

- semestr zimowy:  Psychologia osobowości - konwewrsatorium dla III roku psychologii stacjonarnej

- semest letni:

- Psychologia różnic indywidualnych - ćwiczenia dla II roku psychologii obydwu trybów

- Projekt badawczy studencki  "Przekonania na temat świata społecznego" - warsztat dla III roku psychologii stacjonarnej

- Seminarium monograficzne (warsztat) "Siła woli w badaniach psychologicznych i technikach samodoskonalenia"


Informacje biograficzne

Od urodzenia mieszkam we Wrocławiu. Jestem absolwentem V L.O. Psychologię studiowałem na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską i doktorską napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Straś Romanowskiej. Od 1999 roku pracuję w Zakładzie Psychologii Osobowości.

Zainteresowania naukowe: uwarunkowania postaw wobec nierówności społecznych; psychologia relacji międzygrupowych; rola emocji moralnych w kształtowaniu postaw.

Zainteresowania pozanaukowe: bieżące wydarzenia, literatura piękna, teatr.

Uwielbiam koty, choć jestem wegetarianinem. Chętnie chodzę do teatru i pisuję recenzje spektakli.


Badania naukowe

Badanie uwarunkowań i konsekwencji poglądów i orientacji politycznych, w tym orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu. 


Seminarium magisterskie

W latach 2018-2020 pracę magisterską pod moim kierunkiem można pisać w którymś z następujących obszarów tematycznych:

1. orientacje społeczne i poglądy polityczne – ich uwarunkowania i konsekwencje,

2. kontekstowe, w tym językowe uwarunkowania postaw społecznych i politycznych,

3. relacje międzygrupowe i ich wyznaczniki,

4. emocje, kody i fundamenty moralne,

5. siła woli i samodoskonalenie.

Zapraszam studentów zainteresowanych psychologią społeczną i polityczną (obszary 1 – 4) oraz/lub specyficznym obszarem stosowanej psychologii osobowości (obszar 5).

Praca magisterska powinna mieć charakter empiryczny, a prowadzone badania – charakter ilościowy.

W pierwszym semestrze celem seminarium jest wprowadzenie w proponowaną tematykę, rozbudzenie ciekawości poznawczej, ukierunkowanie poszukiwań, sformułowanie tematu i zaplanowanie pracy nad jego realizacją. Seminaria co najmniej do połowy semestru będą miały formę grupową. W drugiej jego połowie będą mogły odbywać się w podgrupach.

W kolejnych semestrach przeważać będzie praca indywidualna, a komunikacja między magistrantem i promotorem – przebiegać dwoma kanałami: w godzinach seminarium i mailowo. Co najmniej raz w semestrze odbywać się też będą spotkania całej grupy seminaryjnej w celu podzielenia się doświadczeniami i uzyskania informacji od promotora.

Celem seminarium jest pomoc magistrantom w znalezieniu ciekawego problemu badawczego, jego merytorycznej i empirycznej eksploracji. Ostatecznym efektem uczestnictwa w seminarium będzie napisanie przez magistranta wartościowej pracy i jej terminowa obrona.

Pozostali pracownicy