dr Jarosław Klebaniuk

Portret użytkownika j.klebaniuk
jaroslaw.klebaniuk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 155

Pokój: 38c
Zakład Psychologii Osobowości


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19 r. będą odbywały się:

do 9. listopada 2018:  w piątki w godz. 14.45 - 16.45, p. 38c

po 9. listopada 2018: we wtorki w godz. 14.00 - 15.00. p. 38c. i w piątki w godz. 15.45-16.45, p. 38c.

Zajęcia prowadzone w semestrze zimiowym roku akademickiego 2018/2019:

- Psychologia społeczna - konwewrsatorium dla III roku psychologii stacjonarnej,

- Siła woli w baaniach psychologicznych i technikach samodoskonalenia - zajęcia faakultatywne dla IV roku psychologii stacjonarnej,

- Seminarium magisterskie dla IV roku psychologii niestacjonarnej,

- Contemporary trends in psychology - wykład dla studentów programu Erasmus.


Informacje biograficzne

Zainteresowania naukowe: uwarunkowania postaw wobec nierówności społecznych; psychologia relacji międzygrupowych; rola emocji moralnych w kształtowaniu postaw.

Zainteresowania pozanaukowe: literatura piękna, teatr, koty.

 


Badania naukowe

Badanie uwarunkowań i konsekwencji poglądów i orientacji politycznych, w tym orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu. 


Seminarium magisterskie

W latach 2018-2020 pracę magisterską pod moim kierunkiem można pisać w którymś z następujących obszarów tematycznych:

1. orientacje społeczne i poglądy polityczne – ich uwarunkowania i konsekwencje,

2. kontekstowe, w tym językowe uwarunkowania postaw społecznych i politycznych,

3. relacje międzygrupowe i ich wyznaczniki,

4. emocje, kody i fundamenty moralne,

5. siła woli i samodoskonalenie.

Zapraszam studentów zainteresowanych psychologią społeczną i polityczną (obszary 1 – 4) oraz/lub specyficznym obszarem stosowanej psychologii osobowości (obszar 5).

Praca magisterska powinna mieć charakter empiryczny, a prowadzone badania – charakter ilościowy.

W pierwszym semestrze celem seminarium jest wprowadzenie w proponowaną tematykę, rozbudzenie ciekawości poznawczej, ukierunkowanie poszukiwań, sformułowanie tematu i zaplanowanie pracy nad jego realizacją. Seminaria co najmniej do połowy semestru będą miały formę grupową. W drugiej jego połowie będą mogły odbywać się w podgrupach.

W kolejnych semestrach przeważać będzie praca indywidualna, a komunikacja między magistrantem i promotorem – przebiegać dwoma kanałami: w godzinach seminarium i mailowo. Co najmniej raz w semestrze odbywać się też będą spotkania całej grupy seminaryjnej w celu podzielenia się doświadczeniami i uzyskania informacji od promotora.

Celem seminarium jest pomoc magistrantom w znalezieniu ciekawego problemu badawczego, jego merytorycznej i empirycznej eksploracji. Ostatecznym efektem uczestnictwa w seminarium będzie napisanie przez magistranta wartościowej pracy i jej terminowa obrona.