dr hab. Grażyna Dolińska-Zygmunt prof. UWr

grazyna.dolinska-zygmunt@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 125

Pokój: 20
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Kierownik - Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejInformacje biograficzne

W Instytucie Psychologii UWr pracuję od 1977 roku.Moje

zainteresowania naukowe dotyczą problematyki z zakresu psychologii klinicznej i psychologii zdrowia.


Seminarium magisterskie

Problematyka prac magisterskich obejmuje zagadnienia mieszczące się w obszarze psychologii klinicznej i psychologii zdrowia.

- Uwarunkowania zachowania się osób zdrowych/ młodzieży,dorosłych/ wobec własnego zdrowia.

- Koncepcje zdrowia osób zdrowych.

- Radzenie sobie z chorobą/zarówno przez osoby chore lub z dysfunkcjami somatycznymi i psychicznymi, jak i przez osoby im bliskie/ w kontekście jakości życia.

- Ja cielesne/postawa wobec ciała/ i jego korelaty/ np. związki ja-cielesnego z jakością bliskiego związku/.

- Stres i radzenie sobie a jakość życia.

- Radzenie sobie ze stresem traumatycznym.

- Ryzyko uzależnień od czynności/ internetu, jedzenia, hazardu, pracy/.

- Poczucie jakości życia osób w okresie późnej dorosłości.

- Uwarunkowania satysfakcji seksualnej

- Wypalenie zawodowe - czynniki ryzyka.

- Czynniki ryzyka nadwagi i otyłości.

- Czynniki ryzyka zaburzeń odżywiania.

- Uwarunkowania zadowolenia z życia/szczęścia/.

- Postawy kobiet wobec badań profilaktycznych/mammografia,cytologia/.

- Uwarunkowania jakości bliskich związków.

Pozostali pracownicy