mgr Ewa Sołtys

237556@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój:
Doktoranci
Godziny konsultacji

Środy 17.30-18.30 pokój 11 MD.

Pozostali pracownicy