mgr Ewa Sołtys

237556@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój:
Doktoranci
Godziny konsultacji

Środy 15.20-16.20 pokój 11 MD.

Pozostali pracownicy