mgr Ewa Okręglicka-Forysiak

Portret użytkownika e.okreglicka-forysiak
ewa.okreglicka-forysiak@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 163

Pokój: 2
Pracownia Metod Badań Psychologicznych

Kierownik - Pracownia Metod Badań Psychologicznych

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

w r. ak. 2018/2019 nie prowadzę zajęć dydaktycznych na studiach magisterskich

Dotychczas:

1. byłam autorem koncepcji i drugim kierownikiem modułu edukacyjnego na V roku psychologii "Modelowy system profilaktyki i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", prowadziłam zajęcia terenowe "Diagnoza trudnosci edukacyjnych" (15 godz.) oraz seminarium "Diagnoza psychologiczna w edukacji" (30 godz.)

2. prowadziłam zajęcia z "Metod diagnozy" - Testy Inteligencji (Testy Matryc Ravena) oraz Inwentarze Osobowosci (na przykładzie NEO-PI-R)

 

Nadal prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych

1. Psychologiczne Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami 

  • Nadpobuliwość psychoruchowa
  • Dysleksja rozwojowa 
  • Programy pracy z dziecmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

2. Psychologia Zarządzania 

  • Badanie opinii pracowniczych – narzędzia stosowane w diagnozowaniu nie tylko dla psychologów

Informacje biograficzne

ukończyła Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest magistrem psychologii, obok pracy dydaktycznej i naukowej, praktykuje wykonywanie zawodu psychologa. Współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz firmami konsultingowymi, zajmującymi się szkoleniami i doborem kadr. Wiedzę praktyczną przekazuje uczestnikom studiów podyplomowych z psychologii zarządzania oraz psychologii rozwoju dzieci i młodzieży. Na studiach magisterskich prowadziła zajęcia z metod diagnozy psychologicznej - jest specjalistką w zakresie badania osobowości i inteligencji. Ukończyła Szkołę Coachów Umiejętności Wychowawczych, prowadzoną przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Posiada miedzynarodowy certyfikat trenera metody usprawniania procesów uczenia się - Instrumental Enrichment profesora R. Feuersteina. Uczestniczy w projektach naukowych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, czego efektem są publikacje w czasopismach na liście A.

Dodatkowo prowadzi sprawy administracyjne Studiów Doktoranckich Psychologii oraz podyplomowych studiów "Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami"