dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik

Portret użytkownika d.lupicka-szczesnik
dagmara.lupicka-szczesnik@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 19
Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania
Godziny konsultacji

KONSULTACJE w sesji w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

konsultacje w sesji w  semestrze letnim  będą odbywać się w następujących dniach i godzinach:

piątek od godziny 12.00 do 14.00 w sali 19 przy ul. Dawida 1

dzień konsultacji, godziny i miejsce pozostaje bez zmian również w okresie poza urlopem.

Kontakt mailowy tylko w okresie poza urlopem.

Urlop:

od 11.07.2017 do 25.07.2017

od 31.07. 2017 do 18.08.2017

od 25.08.2017 do 01.09.2017

 

 

 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Prowadzenie zajęć w ramach ścieżek edukacyjnych z zakresu psychologii wychowawczej: programy wychowawcze i terapeutyczne, psychologia uczenia i nauczania, uwarunkowania trudnosci dydaktycznych, bunt w adolescencji, trudności w rozwoju społecznym, strategie profilaktyki przyjmowane w ramach określonej kategorii zagrożeń; ponadto projekt studencki i wykład oraz zajęcia fakultatywne dotyczące wykorzystania projektów animacyjnych w profilaktyce i terapii; prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów pedagogiki - warsztaty socjoterapii,techniki terapeutyczne w pracy opiekuńczo - wychowawczej


Badania naukowe

Zainteresowania naukowe związane z zagadnieniami psychologii humanistycznej - problematyka sensu życia, aspekt rozwojowy - podnoszenie jakości życia oraz z zagadnieniami dotyczącymi psychologii wychowawczej - poprawa jakości kontaktów w relacjach nauczyciel - dziecko- rodzic, analiza jakościowa zachowań nieprofesjonalnych nauczycieli.
Obecnie zajmuję się wdrażaniem projektu animacyjnego "Jestem" (pomysł autorski i koordynacja), badanie jego przydatności w budowaniu programu psychoprofilaktycznego dla gimnazjum; analizowanie wybranych projektów animacyjnych (powstałych pod moim kierunkiem) pod kątem bogactwa (ilość, różnorodność, intensywność) przeżyć subiektywnych pomocnych w pomnażaniu zasobów odpornościowych jednostki.
 

Pozostali pracownicy