mgr Beata Andrzejewska

beata.bober@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 11
Doktoranci


Prowadzone zajęcia

- psychologia ogólna - ćwiczenia

- praktyczne zagadnienia prawa pracy w zawodzie HR

Pozostali pracownicy