mgr Agnieszka Żelwetro

azelwetro@gmail.com

tel. 71 367 20 01 wew. 121

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Pozostali pracownicy