dr Anna Oleszkiewicz

Portret użytkownika a.oleszkiewicz
anna.oleszkiewicz@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 126

Pokój: 48e
Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej


Prowadzone zajęcia

Seminarium magisterskie

Studencki projekt badawczy


Badania naukowe

Moja praca naukowa koncentruje się wokół psychologii poznawczej, psychologii społecznej oraz psychologii ewolucyjnej. Obecnie prowadzę badania nad znaczeniem zmysłów wzoku, słuchu i węchu w procesach poznania społecznego. Uczestniczę w kilku projektach z zakresu psychologii międzykulturowej.

Obecnie realizowane granty: 

1) grant Narodowego Centrum Nauki Rola deficytów wzrokowych i słuchowych w kształtowaniu relacji społecznych człowieka (2017/25/B/HS6/00561)

2) grant Strategischen Fördertopf Internationalisierung Społeczne i poznawcze funkcjonowanie anosmików (osób, które utraciły węch)

Lista publikacji:

Google Scholar

ResearchGate

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

2017 – International Society for Human Ethology
2016 - Association for Chemoreception Sciences
2014 - Association for Psychological Science
2010 - European Federation of Psychology Students' Association

Recenzje dla czasopism naukowych:

Journal of Individual Differences, Scientific Reports, Computers and Human Behavior, The International Journal of Organizational Diversity; Basic and Applied Social Psychology


Seminarium magisterskie

Zapraszam studentów zainteresowanych problematyką psychofizjologii i psychologii społecznej na seminarium magierskie. W trakcie kursu będziemy odkrywać tajemnice ludzkiego węchu, smaku, dotyku oraz przyglądać się temu, w jaki sposób te zmysły wpływają na relacje społeczne człowieka. 

Główne obszary badawcze:

1) Psychofizjologia - szczególnie w obszarze zmysłów węchu i smaku, 

- trening węchowy jako forma wspierania rozwoju i zapobiegania degradacji funkcji poznawczych człowieka, 

- doskonalenie metod diagnozy i pomiaru węchu; 

- rola smaku w regulowaniu nawyków żywieniowych dzieci i dorosłych

- różnice indywidualne w zakresie węchu, smaku, dotyku

2) Psychologia społeczna 

- społeczne znaczenie zapachu, smaku, dotyku

- węch i smak jako kanały komunikacji międzyludzkiej

3) Psychologia nowych mediów 

-  procesy poznawcze i zachowania człowieka w mediach społecznościowych

Magistranci mają również możliwość proponowania własnych tematów badawczych, najchętniej takich, które wpisują sie w moje zainteresowania (i w których mogę udzielić im najwięcej wsparcia). Istnieje również możliwość dołączenia do realizowanych już projektów. Wszystkie prace magisterskie mają wymiar empiryczny - badania ilościowe (korelacyjne lub ekperymentalne). 

Plan pracy: 

SEMESTR 1 - Doprecyzowanie zainteresowań, sformułowanie roboczego tematu badawczego, przygotowanie listy literatury. Zajęcia będą głównie poświęcone doskonaleniu warsztatu naukowego i zapoznaniu z narzędzami niezbędnymi do sprawnego przeprowadzenia badań. 

Zaliczenie: propozycja tematu pracy wraz z przedstawieniem grupie seminaryjnej w formie ustnej ciekawego artykułu z zakresu pracy (w formie journal club)

SEMESTR 2 - kontynuacja pracy z literaturą, pogłębianie znajomości teoretycznych podstaw problemu badawczego oraz zdefiniowanie luki w istniejącym stanie wiedzy. Wyprowadzenie wstępnych hipotez. 

Zaliczenie: Ostateczny temat pracy, krótkie uzasadnienie wyboru tematu, konspekt części teoretycznej, pytania badawcze, wstępny plan badania.

SEMESTR 3 - część empiryczna - przygotowanie procedur, wybór narzędzi, rekrutacja uczestników, zgromadzenie danych

Zaliczenie: przedstawienie częsci teoretycznej pracy wraz z bazą danych prezentującą podsumowanie procesu gromadzenia danych

SEMESTR 4 -  analiza statystyczna i opracowanie wyników badań; interpretacja; złożenie pierwszej wersji pracy magisterskiej i jej poprawki oraz niezbędne uzupełnienia

 

Pozostali pracownicy