dr Agnieszka Nomejko

agnieszka.nomejko@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 121

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
Godziny konsultacji

Terminy konsultacji w semestrze letnim:

wtorki 16.45-17.45
piątki 13.30-14.30

konsultacje odbywają się w sali nr 15 w budynku przy ul. Dawida 1.

Przed konsultacją proszę o kontakt mailowy.

 Przed konsultacją proszę o kontakt mailowy

 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Uwarunkowania osobowościowe problemów w relacjach intymnych;

Para z problemem seksualnym;

Wprowadzenie do seksuologii.

 


Informacje biograficzne

Jestem psychologiem seksuologiem klinicznym (certyfikat nr 117) i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. 

Studia magisterskie i doktorskie ukończyłam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam proces certyfikacji i zdałam egzamin Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, uzyskując certyfkat seksuologa klinicznego. W zakresie psychoterapii jestem absolwentką 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). W celu dalszego podnoszenia poziomu swoich kompetencji, uczestniczę w licznych konferencjach i szkoleniach.

Poza pracą naukowo - dydaktyczną w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego pracuję jako biegła ad hoc z zakresu seksuologii i psychologii, a także prowadzę psychoterapię indywidualną i par w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu.

Należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej.


Badania naukowe

Psychospołeczne uwarunkowania satysfakcji seksualnej kobiet i mężczyzn w różnych okresach dorosłości

Pozostali pracownicy