dr Agnieszka Fornalczyk

agnieszka.fornalczyk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 17b
Zakład Psychologii Zarządzania

Kierownik - Zakład Psychologii ZarządzaniaGodziny konsultacji

wtorek godz. 14.00- 15.00

czwartek godz. 10.30- 11.30

 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

1. Wykłady oraz warszaty realizowane dla Instytutu Psychologii:
- Negocjacje jako metoda poszukiwania wspólnych korzyści z partnerem biznesu (war)
-  Trening dla Trenerów (war)
- Diagnoza psychologiczna (metodologia badań w organizacji), (kon)
- Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo (kon)
- Coaching w organizacji (kon z el. war)
- Psychologia w biznesie - diagnoza i rozwiązywanie problemów w organizacji (Wykł)


2. Wykłady i warszaty realizowane w ramach Studiów Podyplomowych Instytutu Psychologii „Psychologia Zarządzania”
- Negocjacje jako metoda poszukiwania wspólnych rozwiązań z partnerem biznesu (war)

 


Informacje biograficzne

Doktor psychologii.
Specjalista w zakresie psychologii pracy i organizacji w tym:
- negocjacji gospodarczych
- komunikacji w organizacji
- diagnozy i rozwiązywania problemów organizacyjnych
- planowania i realizacji rozwoju kadr w organizacji (trening, mentoring i coaching kadry menedżerskiej).

Certyfikowany trener biznesu.
Suoervisor i Coach EBM kadry menedżerskiej.
Ekspert w zakresie peojektowania i prowadzenia działań negocjacyjnych


Badania naukowe

1. Prace badawcze w zakresie psychologicznych wyznaczników rozwiązywania sytuacji konflitowych, w szczególności odpowiedzialnych za efektywne funkcjonowanie jednostki w warunkach negocjacji gospodarczych, instytucjonalnych - grupowych oraz indywidualnych.


3.Projekt badawczy poświęcony poznaniu typów sytuacji konfliktowych występujących w warunkach organizacyjnych, weryfikacji psychologicznych czynników odpowiedzialnych za styl rozwiązywania konfliktów organizacyjnych (strategie współpracy, konfrontacyjne). Badania wpływu spostrzegania i interpretacji konfliktu na jego sposoby rozwiązywania.

4. Badania nad dyspozycyjnymi i sytuacyjnymi uwarunkowaniami efektywnej ewaluacji procesu rozwoju pracowników w organizacji.

Pozostali pracownicy