dr Barbara Kobusińska

Portret użytkownika b.kobusinska
barbara.kobusinska@uwr.edu.pl
tel. 71 367 20 01 wew. 144

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii,

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejBadania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą problematyki rozwoju człowieka. Przez dłuższy czas zajmowałam się wpływem rodziny na kształtowanie osobowości dziecka. Z tego zakresu przygotowałam pracę doktorską. Badania kontynuowałam na młodzieży szkół średnich w ramach realizacji zadania do ogólnopolskiego programu badawczego. Wyniki tych badań referowałam na wieku konferencjach, w tym międznarodowych.
Obok tego nurtu mojej działalności naukowej realizowałam też inne programy badawcze m.in. dla Wrocławskiej Szkoły Przyszłości a także pracowałam w Zespole powołanym przez Prezydenta Wrocławia.Na jego zlecenie prowadziliśmy unikalne badania diagnozujące problemy psychologiczne uczniów klas siódmych ze szkół wrocławskich. Badania zakończyły się obszernym raportem obejmującym grupę 3 tysięcy uczniów.
W latach 1995 - 2000 pracowałam w zespole polsko-niemieckim zajmującym się ważnymi problemami psychologicznymi uczniów. Współorganizawałam trzy kolejne seminaria:
1995 "Przemoc w szkole"
1996 "Rozwiązywanie konfliktów
1997 "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży".

Moja działalność zawodowa dotyczy obecnie pracy dydaktycznej,jednak przygotowanie jakie mam wykorzystuję również w pracy orzeczniczej (współpraca z Sądem Rodzinnym i Cywilnym) i organizacyjnej. Brałam udział w współtworzeniu programu studiów podyplomowych (Szkoła Kontraktów Interpersonalnych, Wspomaganie Rozwoju dzieci i Mlodzieży, Podyplomowe Studia Muzykoterapii w Akademii Muzycznej, Terapia Pedagogów), na których realizuję niektóre zajęcia.
Swoje przygotowanie naukowe wykorzystuję również w innego typu działaniach np. na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej recenzowałam program przedmiotu: Psychologiczne i Pedagogiczne Podstawy Animacji, przygotowałam recenzje kilku książek dla WSiP, współpracowałam z Warsztatami Polonistycznymi.
Na zlecenie Ministra Kultury i Sztuki prowadziłam zajęcia na Ogólnopolskich Kursach Pedagogicznych dla artystów,też odzielnie dla plastyków.

Należę do Zespołu opiniującego prace w konkursie o indeks organizowanym przez redakcję "Charaktery".

Udział w konferencjach poza krajem:
Sympozjum nt.: Być cudzoziemcem w szkole.
Wiedeń, październik 1990
Letnia Szkoła Problemów Społecznych
Bad Leonfelden, lipiec 1991
Kongres nt.Podmiotowość Ucznia
Baden, wrzesień 1991
Seminarium : Kryzys jako szansa
Wiedeń, listopad 1991
Sympozjum: Mechanizm związków: rodzice - dziecko
Wiedeń, luty 1992
Międzynarodowe Dni Krytycznej Psychologii
Wiedeń, luty 1992
Sympozjum Psychologii Prenatalnej
Wiedeń, kwiecień 1992
Kongres nt. Jakość Życia
Innsbruck, czerwiec 1992
Międzynarodowe Dni Pedagogiczne
Salzburg, lipiec 1995
Seminarium Rozwiązywanie Konfliktów
Osnabruck , pażdziernik 1996
Kongres Medycyny Psychosomatycznej
Wiedeń, 29.VI. - 1.VII.2007 r.


Udział w konferencjach w kraju:(za ostatnie 6 lat)

Konferencja: Metody projekcyjne
Organizator: KUL
Lublin, czerwiec 2002
Referat:"Badania młodzieży przy użyciu metod projekcyjnych: Testu Drzewa K.Kocha i Rysunku Płotu" (współautorstwo)

Konferencja: Rola arteterapii w procesie leczenia i rehabilitacji niepełnosprawnych pacjentów.
Organizator: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakopane , grudzień 2002
Referat: "Zespół wypalenia zawodowego u terapeutów"

Konferencja: Promocja zdrowia psychicznego
Organizator: Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.
Wrocław, luty 2003
Referat: Wypalenie zawodowe.

XXX-Lecie Wrocławskiej Muzykoterapii
Organizator: Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego
we Wrocławiu
Wrocław, marzec 2003
Warsztaty : Zespół wypalenia zawodowego - profilaktyka.

Międzynarodowe Sesja Dot. Zaburzeń Rozwoju
Organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, wrzesień 2003
Warsztaty: Wypalenie zawodowe- profilaktyka.

Uczestnictwo w konferencjach organizowanych w naszym Instytucie. 

Pozostali pracownicy