dr hab. Krzysztof Szlachcic

krzysztof.szlachcic@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój:
Współpracownicy

Pozostali pracownicy