23-06-2014Kolokwia Psychologiczne to cykl konferencji ułatwiających kontakty i dyskusje członków Komitetu Psychologii PAN, Dziekanów Wydziałów i Dyrektorów Instytutów Psychologii oraz zaproszonych gości. Pierwsze Kolokwia odbyły się w 1991 roku, mają więc sporą tradycję i bogaty dorobek naukowy. Szczególnym akcentem podczas Kolokwiów jest wręczanie nagrody im. Andrzeja Malewskiego dla wybitnych młodych naukowców (jej laureatem jest m.in. nasz pracownik Piotr Sorokowski).

Temat XXIII Kolokwiów "Podmiotowość człowieka we współczesnym świecie" nawiązywał do psychologicznych konsekwencji przemian cywilizacyjnych. Wśród uczestników byli m.in. Profesorowie Janusz Reykowski, Wiesław Łukaszewski, Janusz Grzelak, Maria Jarymowicz, Maria Lewicka, Piotr Oleś, Czesław Nosal, Dariusz Doliński, Maria Straś-Romanowska i wielu innych. Z grona naszych pracowników lub współpracowników naukowe wystąpienia mieli Anna Oleszkowicz (z doktorantkami Anną Misztelą i Aleksandrą Słowińską), Kinga Lachowicz-Tabaczek (z doktorantami Tomaszem Niemcem i Anną Oleszkiewicz), Justyna Śniecińska, Magdalena Kapała, Alicja Senejko i Zbigniew Łoś.

Tegoroczne Kolokwia odbyły się w dniach 16-18 czerwca, w jednym z najbardziej malowniczych miejsc Wrocławia – na Ostrowiu Tumskim, w siedzibie WenderEDU Business Center. Organizatorami byli Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Komitet Psychologii PAN.

Więcej informacji na http://www.kolokwia.wroclaw.pl/


 zamieścił(a): Przemysław Nowicki17-12-2012


Kolejne spotkanie prezentujące obszary pracy psychologa – z cyklu organizowanego przez PTP – odbyło się 14 grudnia. Poświęcone było pracy psychologów jako biegłych sądowych. Wojewódzki konsultant ds. psychologii klinicznej, Pani Birute Čupaila-Tomaszewska, oraz prawnik ze Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Pani Iwona Zięba, przedstawiły ramy prawne oraz inne ważne uwarunkowania, w jakich działają psycholodzy sądowi. Odpowiedziały na szereg trudnych pytań postawionych przez licznie przybyłych psychologów praktyków. Nasi studenci mogli być pod wrażeniem wyzwań diagnostycznych i etycznych, na jakie natrafiają psycholodzy sądowi.

 

 

zamieścił(a): Zofia Garncarek14-12-2012


 

Gościem Instytutu Psychologii w dniu 13 grudnia była dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik z Katedry Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Profesor wygłosiła obszerny wykład p.t. „Coaching a psychoterapia dwie formy pomocy psychologicznej.Prócz analiz teoretycznych otrzymaliśmy szereg wskazówek pomocnych w praktyce coachingu i psychoterapii. Studentów interesowały zwłaszcza mało znane zjawiska wynikające z faktu, że coaching zwykle dotyczy pracowników w ramach określonego kontekstu organizacyjnego.

 

zamieścił(a): Zofia Garncarek23-11-2012


W ramach „Dnia Życzliwości” gromadka naszych studentów zorganizowała 21 listopada „Akcję Kopertową”.

Wymiana ciepłych listów miała spory zasięg, na przykład wielu naszych studentów włożyło do kopert pracowników anonimowe słowa życzliwości i uznania, podnosząc morale i entuzjazm zabieganego personelu.

W rezultacie wszystkim zrobiło się milej, choć do Świąt daleko.

zamieścił(a): Przemysław Nowicki21-11-2012


Jak co roku w Święto Uniwersytetu Wrocławskiego przypadające 15 listopada JM Rektor nagrodził liczne grono pracowników naszego Instytutu za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Nagrody Rektora wręczyła 24 pracownikom dyrektor Anna Oleszkowicz na zebraniu ogólnym naszego Instytutu w dniu 21 listopada.

W tym dniu także dyrekcja i pracownicy dziękowali młodszym Koleżankom i Kolegom za wielostronną aktywność na rzecz Instytutu – wyróżnienia otrzymały trzy doktorantki, trzy absolwentki oraz siedemnaścioro (!) studentek i studentów. Było to prawdziwe święto naszej wspólnoty.

 

zamieścił(a): Przemysław Nowicki14-11-2012


Szczęśliwego 13 listopada w klubie Gafa aż 314 osób dobrze się bawiło na otrzęsinach pierwszego roku, zorganizowanych przez PSSiAP. Byli nasi studenci ze wszystkich roczników i zaproszone przez nich osoby towarzyszące, a także wielu pracowników naszego Instytutu. Balowiczom zazdrościmy, a organizatorom serdecznie dziękujemy.

zamieścił(a): Przemysław Nowicki12-11-2012


 

W dniu dzisiejszym 12.11.2012 Pani dr Barbara Mróz otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym wzmocniła grono samodzielnych pracowników naukowych w naszym Instytucie.

 

 

 

Gratulujemy!

zamieścił(a): Przemysław Nowicki12-11-2012


9 listopada 2012 odbyło się  zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne - oddział we Wrocławiu

spotkanie dotyczące zawodu psychoterapeuty.

Wsytąpili Katarzyna Moczulska oraz Robert Szostek z Laboratorium Psychoedukacji, certyfikowani trenerzy PTP.

 

zamieścił(a): Przemysław Nowicki5-11-2012


 

26 października w Auli Instytutu Psychologii

odbyło się spotkanie pt.

PERSPEKTYWY  DALSZEGO  ROZWOJU 

KONCEPCJI  JAKOŚCI  ŻYCIA

z udziałem

Prof. dr hab. Ewy Trzebińskiej

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

oraz

Prof. dr hab. M. Straś-Romanowskiej

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autorki koncepcji jakości życia prezentowały swoje osiągnięcia naukowe oraz odpowiadały na pytania             Studentów III roku Psychologii opracowane na konwersatorium z Psychologii osobowości prowadzonego pod opieką dr Barbary Mróz

Fotorelacja

zamieścił(a): Zofia Garncarek23-10-2012


18 października 2012 odbył się wykład mgr Edyty Biernackiej (superwizora i terapeuty PTPP)

pt. "Kilka uwag i godności i wstydzie"

zamieścił(a): Przemysław Nowicki