#OTWIERAMYDROGEKARIEROMNOWE SPECJALNOŚCI Z PSYCHOLOGII
KLINICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DOROSŁYCH I DZIECI
ORAZ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA
MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA W NAJPIĘKNIEJSZYCH
MIASTACH POLSKI (PROGRAM MOST) I EUROPY (ERASMUS +)
 
NOWY PROGRAM Z TAKĄ SAMĄ OFERTĄ ZAJĘĆ
NA STUDIACH DZIENNYCH I WIECZOROWYCH
PRAKTYKI W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII W PRACOWNI
KONSULTACJI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
 
MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA ZE STUDIÓW    WIECZOROWYCH NA DARMOWE STUDIA DZIENNE NAJWIĘKSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU BIBLIOTEKA
I WYPOŻYCZALNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH
 
ELASTYCZNY PLAN ZAJĘĆ UMOŻLIWIAJĄCY
ŁĄCZENIE STUDIÓW Z PRACĄ
MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH
FAKULTATYWNYCH NA RÓŻNYCH KIERUNKACH UWR    
 
NOWO UTWORZONE LABORATORIA: BADAŃ NAD
WĘCHEM I SMAKIEM; WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI; MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH;
KONTYNUACJA KARIERY NAUKOWEJ NA BEZPŁATNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Z WYSOKIMI STYPENDIAMI
 
KONKURENCYJNE CZESNE DLA STUDENTÓW WIECZOROWYCH
 


Zapraszam!
Dyrektor Instytutu Psychologii UWr

STREFA MATURZYSTYDo obejrzenia


Zapraszamy do obejrzenia krótkich materiałów video z naszymi pracownikami, którzy poruszyli przed kamerą tematy dotyczące m.in. życzliwości, miłości, celebrowania związków czy fantazji erotycznych.