Serwis dla Kandydatów

Rekrutacja 2017/2018
18-07-2017


W załączeniu znajduje się lista osób przyjętych na 1 rok studiów stacjonarnych na kierunku psychologia. 

Wobec wyczerpania limitu przyjęć nie przewidujemy następnych tur.
zamieścił(a): Przemysław Nowicki11-07-2017


Drodzy Kandydaci,

Informujemy, że lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek psychologia w trybie stacjonarnym, w pierwszej kolejności pojawi się w dniu dzisiejszym w systemie IRKa (proszę sprawdzić swoje statusy) o godzinie 13.00

Jednocześnie informujemy, że dokumenty można składać w sali 55 (II piętro) Instytutu Psychologii UWr w dniach 12-17 lipca w godzinach 11.00-14.00 lub wysłać pocztą/kurierem na adres

Instytut Psychologii UWr
ul. J. Wł. Dawida 1
50-527 Wrocław

z dopiskiem: rekrutacja - studia stacjonarne

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie z często zadawanymi pytaniami.

Kontakt mailowy z Komisją Rekrutacyjną możliwy jest pod adresem: rekrutacja@psychologia.uni.wroc.pl
zamieścił(a): Przemysław Nowicki4-07-2017


Drodzy Kandydaci,

Informujemy, że komplet dokumentów należy złożyć dopiero po uzyskaniu w systemie IRKa statusu "do przyjęcia".
zamieścił(a): Przemysław Nowicki23-06-2017


Kandydaci ze ,,starą maturą" przystępują do egzaminu, który ma charakter rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy wyłącznie zagadnień zawartych w dwóch publikacjach:

1. Diener Ed, Biswas-Diener Robert, Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego. Smak Słowa, Sopot 2010.
2. Zimbardo Philip, Gerrig Richard J., Psychologia i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Rozmowa oceniana jest w skali 1-10. Do pozytywnego zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 6 punktów. Na studia zostaną przyjęta 1* osoba z najwyższą punktacją.

Rozmowa kwalifikacyjna, dla kandydatów z tzw. maturą zagraniczną, sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania na danym kierunku (odpowiednio: zainteresowania związane z daną dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach branżowych, itp.). Rozmowa oceniana jest w skali 1-5. Do zaliczenia potrzebne jest uzyskanie minimum 2 punktów. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa według uzyskanych punktów w ustalonym limicie przyjęć. 


Rozwmowy kwalifikacyjne będą odbywały się 7 lipca (piątek) w sali 15(parter) Instytutu Psychologii UWr od godz. 10.00. Szczegółowe informacje zostaną wysłane do Kandydatów na ich indywidualne konta w systemie IRKa. Na rozmowie nalezy mieć ze sobą dowód tożsamości. 
 

zamieścił(a): Przemysław Nowicki22-06-2017


Drodzy kandydaci,

Dokumenty, które muszą zostać dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej nie muszą być złożone osobiście przez kandydata. Mogą być przesłane pocztą lub kurierem, ale po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Sekretarzem odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej (kontakt: rekrutacja@psychologia.uni.wroc.pl)

W przypadku składania dokumentów za pomocą poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii świadectwa maturalnego i dowodu osobistego.

w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem osób trzecich wystarczy podpisane pełnomocnictwo, którego wzór można pobrać tutaj. W tym przypadku dokumenty nie muszą byc potwierdzone notarialnie.  
zamieścił(a): Przemysław Nowicki16-01-2017


Aktualnie, na kierunku psychologia, prowadzimy nabór  na studia:
5-cio letnie jednolite magisterskie
 
od 2 maja br. uruchomiona zostanie także rekrutacja na następujące studia podyplomowe:
zamieścił(a): Przemysław Nowicki