Serwis dla Kandydatów

Rekrutacja 2017/2018

 

Kandydaci z nową i starą maturą

Aby zostać przyjętym na studia niestacjonarne (wieczorowe) z psychologii wystarczy złożyć komplet wymaganych dokumentów.


Kandydaci z maturą zagraniczną

Dla studentów niestacjonarnych postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów z maturą zagraniczną odbędzie się 21.09 2017 r. g.11.00 w sali 36a w Instytucie Psychologii.


Miejsce składania dokumentów

Instytut Psychologii UWr przy ul. J. Wł. Dawida 1, 50-527 Wrocław, sala 55 w godzinach:
poniedziałek, środa, piątek: 9.00-14.00
wtorek i czwartek: 12.00-17.00

Tel. +48 71 373 29 02. Terminy

Rejestracja w systemie IRKa - do 20 września br.

Składanie dokumentów do 21 września br.Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 85 zł

Czesne za semestr - 3200 zł (istnieje możliwość rozłożenia na raty)Wymagane dokumenty

  • kserokopia świadectwa dojrzałości do poświadczenia przez UWr na podstawie okazanego oryginału,
  • kompletny kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK podpisany przez kandydata,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia do poświadczenia przez UWr na podstawie okazanego oryginału,
  • oryginał zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
  • zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku (dotyczy tylko kandydatów z maturą międzynarodową 2012, oraz tegorocznych absolwentów szkół średnich zagranicznych).


Nie czekaj, zapisz się on line > > >