Informacje na temat działalności Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego oraz realizowanych w jej ramach konsultacji można znaleźć tutaj.


Kierownik: dr Marta Kochan-Wójcik


dr Marta Kochan-Wójcik