AKTUALNE PRZEPISY (zarządzenia, zasady wewnętrzne WNHiP, wzory podań) proszę sprawdzać na stronie Dziekanatu WNHiP

http://wnhip.uni.wroc.pl/Studenci-i-doktoranci/Stypendia/Doktoranci