8-09-2017

Sympozjum naukowe o węchu w IPs


27 września w naszym Instytucie będzie mieć miejsce sympozjum naukowe poświęcone zmysłowi węchu u człowieka.

 

Węch jest istotny w bardzo wielu dziedzinach naszego funkcjonowania. Odgrywa ważną rolę w procesach odżywiania. Służy jako system ostrzegania przed potencjalnymi zagrożeniami środowiska (pomaga na przykład wykrywać trucizny w pokarmach). Jest też sygnałem w komunikacji interpersonalnej. Pod wpływem węchu pozostają w dużej mierze nasze emocje. Węch kształtuje również nasze zachowania reprodukcyjne takie jak dobór partnerski czy unikanie endogamii.

 

W trakcie sympozjum „The Human Sense of Smell” zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań z zakresu medycyny i psychologii, a gościć będziemy klasowej światy specjalistki i specjalistów w tej dziedzinie z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (ich sylwetki oraz program wydarzenia w załączeniu). Gorąco zapraszamy do uczestnictwa!
Zamieścił(a): Zofia Garncarek