2-07-2017

Nowi pracownicy w IPs


Dyrekcja Instytutu Psychologii dbając o jakość kształcenia i stale podnoszenie jakości pracy naukowej w Instytucie stara się pozyskiwać nowych i najlepszych wykładowców, badaczy i praktyków z całej Polski.

Z nieukrywaną dumą i radością informujemy, że od najbliższego roku akademickiego 2017/2018 do zespołu pracowników IPs dołączą:

dr hab. prof. UWr Maciej Karwowski 

Jeden z najbardziej aktywnych światowych badaczy psychologicznych aspektów twórczości. Autor 6 książek - w tym również wydawanych przez prestiżowe wydawnictwa światowe (np: Creative Self - zredagowane w 2017 wraz z J.C. Kaufmanem i wydane przez Academic Press) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym. Zastępca redaktora naczelnego Journal of Creative Behavior - najstarszego naukowego pisma poświęconego badaniom nad twórczością. Członek rad redakcyjnych wszystkich ważnych pism poświęconych psychologii twórczości: „Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts”, „Creativity Research Journal”, „Thinking Skills and Creativity” a także „Review of General Psychology”. Współredaktor wydawanego w trybie Open Access nowego pisma „Creativity: Theories - Research - Applications”. Jest laureatem nagród Polskiej Akademii Nauk,  Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej czy tygodnika "Polityka”.

dr hab. prof. UWr Małgorzata Sobol-Kwapińska

Światowa specjalistka w badaniach nad psychologią czasu. Współpracuje z profesorem Philipem Zimbardo. Jest autorką 4 książek i ponad 20 artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu ogólnoświatowym.

dr Izabela Lebuda

Autorka ponad 22 publikacji z zakresu psychologii twórczości, efektywności zawodowej oraz poczucia sukcesu nauczycieli. Odbywała staże i stypendia w USA oraz prowadziła praktykę w ośrodkach zajmujących się badaniami runku i psychologią reklamy.  Laureatka stypendium naukowego dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Współpracuje naukowo z the Creative Life Research Centerw University of Northern Iowa i  Quality of Life Research Center w Claremont Graduate University.

dr n. med. Marcin Leśniak

Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej, autor ponad 20 artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu ogólnoświatowym. Laureat nagrody Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.dr Agnieszka Nomejko

Jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuologiem klinicznym (certyfikat nr 117) oraz psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Współpracuję również z sądami i prokuratorami jako biegła ad hoc. Jest autorką artykułów naukowych i kierownikiem projektów badawczych z zakresu psychologii zdrowia i seksuologii. 
Zamieścił(a): Przemysław Nowicki