6-06-2017

IPs wspomina prof. Andrzeja Szmajke


6 i 7 czerwca w opolskim Instytucie Psychologii miała miejsce wyjątkowa konferencja naukowa o charakterze ogólnopolskim "Świat według Szmajkego". Zmarły w czerwcu 2016 roku Profesor Andrzej Szmajke był wieloletnim pracownikiem naszego Instytutu, kierownikiem tutejszego Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej, a w latach 2008 - 2016 dyrektorem Instytutu Psychologii w Opolu. Na stałe współpracował też z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Był postacią niezwykłą i wybitną, autorem bardzo wielu artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej, psychologii sportu i psychologii ewolucyjnej oraz autorem książek podejmujących i zgłębiających problematykę autoprezentacji. Był też człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach, ogromnej wiedzy i niewątpliwej charyzmie.

"Świat według Szmajkego" w założeniu miała charakter upamiętniający Profesora i jego dorobek naukowy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich ośrodków akademickich, z którymi współpracował Profesor oraz osoby, które inspirowały i inspirują się  jego pracą, a zorganizowali ją Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencję otworzyła uroczystość nadania sali audytoryjnej Instytutu Psychologii w Opolu imienia Profesora Andrzeja Szmajke. Następnie wykład plenarny "Pochwała mądrości", ze specjalną dedykacją Profesorowi, wygłosił profesor Wiesław Łukaszewski. W dalszej kolejności odbył się panel dyskusyjny z udziałem żony Profesora dr Krystyny Szmajke, do niedawna jeszcze pracującej w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia naszego Instytutu, prof. Wiesława Łukaszewskiego, promotora, recenzenta oraz mistrza Profesora Andrzeja Szmajke, prof. Małgorzaty Kossowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dra Wojciecha Wilińskiego z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz prof. Piotra Sorokowskiego, ucznia Profesora. Dyskusja pełna była opowieści i anegdot, wzruszeń, śmiechu i łez. 

 

W sesjach wystąpień indywidualnych wzięli udział m. in. pracownicy naszego Instytutu. W kolejności byli to: dr Katarzyna Serafińska ("O pewnych aspektach tzw. kobiecej solidarności: wpływ stereotypowości kobiecego wizerunku na seksizm wobec kobiet"), dr Jarosław Klebaniukdr Dorota Kanafa - Chmielewska, dr Katarzyna Serafińska ("Emocje moralne i identyfikacja z całą ludzkością jako predyktory pomocy uchodźcom"), mgr Anna Juszkiewicz i współpracownicy ("Aktywność fizyczna osób starszych. Poprawa sprawności fizycznej i samopoczucia psychicznego uczestników wrocławskiego Programu Aktywności Fizycznej Ruch i Zdrowie dla Seniora") oraz dr Alina Żurek i współpracownicy ("Spostrzegane bariery i oczekiwanie rezultatów zdrowotnych aktywności fizycznej u osób starszych"). Jedną z sesji prowadziła prof. Maria Straś - Romanowska. To ona zapowiedziała też wykład "Kim jest Anna O. Szust?" na zakończenie konferencji, który wygłosił prof. Piotr Sorokowski.

 

Organizatorom serdecznie dziękujemy za możliwość powspominania Profesora, a także moc gestów i wzruszeń podczas konferencji!
Zamieścił(a): Przemysław Nowicki