31-05-2017

Koło Naukowe Moria o pięknie w IPs


 

25 i 26 maja w naszym Instytucie odbyła się II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa poświęcona tematyce piękna w ujęciu nauk humanistycznych. Konferencję zorganizowało studenckie Koło Naukowe Psychopatologii „Moria", które od lat z powodzeniem działa przy naszym Instytucie pod baczną opieką doc. Aliny Czapigi oraz Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury, działające przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W dwudniowych spotkaniach uczestniczyli pracownicy, doktoranci oraz studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 

Tematyka konferencji oscylowała wokół interdyscyplinarnego rozumienia piękna i  obejmowała m. in. takie grupy zagadnień jak: piękno osobowości i umysłu, piękno dźwięku, piękno słowa, rzeczy i zmysłów oraz piękno obrazu. Na temat piękna mówili oraz dyskutowali psychologowie, historycy, pedagodzy, teolodzy i językoznawcy. Zaprezentowano rozmaitość warsztatów badawczych oraz różne perspektywy analizowania tematyki piękna, co okazało się niewątpliwym walorem zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących badaczy. 

 

Organizatorom serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejną edycję! 
Zamieścił(a): Przemysław Nowicki