25-05-2017

dr hab. Ryszard Poprawa dla Polityki


 

W aktualnym wydaniu "Ja - My - Oni", dodatku do tygodnika "Polityka", ukazał się obszerny wywiad z 
dr hab. Ryszardem Poprawą z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia naszego Instytutu. Cały numer poświęcony jest problematyce mężczyzn i męskości, a wywiad, zatytułowany "Dlaczego mężczyźni sięgają po alkohol. W Polskę idziemy", dotyczy nałogowego picia alkoholu przez mężczyzn, powiązań miedzy męskością a piciem alkoholu oraz osobowościowych i środowiskowych przyczyn alkoholizmu wśród mężczyzn.

Polecamy wnikliwej lekturze!
Cały wywiad jest dostępny bezpłatnie w naszej czytelni.
Zamieścił(a): Przemysław Nowicki