23-05-2017

Koło Inicjatyw Twórczych IPs o teatrze


 

W dniach 20 - 21 maja odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem "Teatr zwierciadłem duszy – twórczość sceniczna a psychologia”. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny - wzięli w niej udział aktorzy, psycholodzy, kulturoznawcy, filolodzy, wykładowcy PWST i Uczelni Dolnośląskich, profesorowie, doktoranci i animatorzy. Jej ideą było połączenie punktów widzenia teoretyków i praktyków, a niezwykle ciekawe prezentacje dotyczące związków psychologii teatru, teatru i psychologii inspirowały do refleksji i ukazywały przestrzenie wspólnych działań. Wydarzenie zorganizowane zostało przez działające w naszym Instytucie Koło Inicjatyw Twórczych, przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną we Wrocławiu.

W pierwszy dzień konferencji, 20 maja, z referatami wystąpili: prof. Bożena Klimczak, PWST we Wrocławiu  ("Taniec obrazem myśli i emocji"), prof. Barbara Mróz, UO („Twórczość aktorska w świetle psychologicznych badań nad osobowością i hierarchią wartości”), prof. Izabela Jeżowska, PWST we Wrocławiu ("Znaczenie wyobraźni i elementów wizualizacji w wybranych metodach pracy z głosem"), dr Monika Braun, UWr („Wybrane aspekty ekspresji aktorskiej jako technika w teatrze życia codziennego”), dr Dorota Chmielewska-Łuczak, UWr („ Larp a psychologia”), mgr Justyna Kowal, UWr ("Chciałam tylko robić filmy w trudnych czasach - Leni Riefenstahl i mechanizm wyparcia”), mgr Łukasz Stecko, UWr ("Kim Jestem i jak być kimś innym? - ALBA Emotions "), mgr Agnieszka Rozpędowska, UWr ("Czy można rozwijać twórczość? Efekty udziału treningu twórczego myślenia w kontekście doświadczeń uczestników programu Odyseja Umysłu"), mgr Pamela Płachtij, UWr ("Terapeutyczne aspekty pracy z osobami doświadczającymi choroby psychicznej").

W drugim dniu konferencji, 21 maja, obyły się warsztaty: ”Między teatrem a performensem - zabawy i rytuały sceniczne" prowadzony przez Aleksandrę Bujalską oraz "Po prostu improwizuj - warsztaty improwizacji” prowadzony przez Jakuba Tabisza. W ramach konferencji zaprezentowano także m. in. filmową prezentację pracy teatralnej fundacji Jubilo w środowiskach marginalizowanych oraz spektakl prezentujący działania Środowiskowego Domu Samopomocy "Opieka i Troska”. Te i inne projekty oraz wykłady potwierdziły, że przestrzenie psychologii i teatru dotykają tych samych obszarów poznawania siebie, wyrażania emocji, pogłębiania autorefleksji, wreszcie terapii i tym samym wzbogacają warsztat aktorski oraz pogłębiają wiedzę psychologiczną. Organizatorom gratulujemy i czekamy niecierpliwie na następną odsłonę konferencji!
Zamieścił(a): Przemysław Nowicki