9-12-2016

Nagroda od UAM dla prof. Danuty Boreckiej - Biernat


Miło nam poinformować, że prof. Danuta Borecka - Biernat otrzymała nagrodę trzeciego stopnia za publikację zbiorową Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestieNagrodę tę przyznał rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Lesicki. Współredagowana przez nią praca stanowi głos w społecznej dyskusji na temat konfliktów, napięć oraz dysonansów społecznych, a także istotne studium interdyscyplinarne, w którym analizy psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne wyrażają wspólną troskę o rozpoznanie mechanizmów powstawania konfliktów społecznych. Książka stanowi ważny wkład w rozwój teorii oraz praktyki edukacyjnej i z pewnością przyczyni się do poszerzenia perspektywy badawczej z tego właśnie obszaru. Formułowane w niej wnioski mogą być z powodzeniem zastosowane w praktyce, a niektóre z nich stać się sygnałem do poszukiwań nowych, lepszych rozwiązań. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 


Zdjęcie: okładka książkiZamieścił(a): Zofia Garncarek