6-12-2016

Ryszard Poprawa doktorem habilitowanym!


Z dumą i radością informujemy, że w dniu 5 grudnia bieżącego roku Ryszard Poprawa otrzymał stopień doktora habilitowanego, dołączając tym samym do grona samodzielnych pracowników naukowych naszego instytutu. Stopień nadany został decyzją Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu.

W recenzji dorobku naukowego czytamy:

Jest (on) nie tylko oryginalny, lecz przede wszystkim charakteryzuje go wysoki poziom naukowy, a także ponadprzeciętna spójność i konsekwencja w koncentrowaniu się na ściśle określonym obszarze naukowo-badawczym.

(prof. dr hab. Józef K. Gierowski)

W recenzjach rozprawy habilitacyjnej napisano: 

W polskiej literaturze z obszaru psychologii osobowości nie ma podobnego (…), tak dociekliwego przeglądu i wszechstronnej analizy badań nad konstruktem impulsywności (…).

(prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska)

oraz

„Stanowi (ona) bardzo istotne poznawczo a zarazem nowatorskie w polskiej psychologii opracowanie
na temat osobowościowych uwarunkowań angażowania się w picie alkoholu u młodych mężczyzn (…).
(prof. dr hab. Stanisława Steuden)

 
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy naukowej!

 Zdjęcie: Zofia GarncarekZamieścił(a): Zofia Garncarek