10-10-2016

grant MNISW IUVENTUS PLUS dla dr Katarzyny Pisańskiej


Rozstrzygnięto piątą już edycję konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego IUVENTUS PLUS. W tym roku w konkursie na finansowanie projektów młodych naukowców, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, przyznano łączną kwotę 15 milionów zł. Rozpatrzono w nim 894 wnioski młodych naukowców i wyłoniono 56 laureatów, wśród których znalazła się dr Katarzyna Pisańska z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu. Zgłoszony przez nią projekt dotyczy badań nad doborem partnerskim, a ściślej mówiąc badań nad zjawiskiem negatywnego wybiórczego doboru partnerskiego, na temat którego do dziś wiadomo zaskakująco niewiele. Celem zaplanowanej przez nią serii czterech badań jest uzupełnienie luki w dotychczasowej wiedzy poprzez analizę małych, homogenicznych społeczności, a następnie porównanie wyników z danymi, pochodzącymi z badań dużych, otwartych społeczności z tego samego kręgu kulturowego. Uzyskane przez dr Katarzynę Pisańską rezultaty pozwolą na opisanie bardzo istotnego mechanizmu w doborze płciowym, a także przyczynią się do  zweryfikowania szerszej koncepcji łączącej dobór partnerski ze zróżnicowaniem genetycznym populacji.
Warto pamiętać, że konkurencja w konkursie była w tym roku ogromna, wskaźnik sukcesu wynosił zaledwie 6%, a grant ostatecznie otrzymało jedynie kilka osób z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Dr Katarzyna Pisańska otrzymała finansowanie w kwocie 300 000 złotych. Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w badaniach!Zamieścił(a): Zofia Garncarek