3-10-2016

XIII Konferencja "Sukces w zarządzaniu kadrami"


W  dniach 18-19 września 2016 odbyła się XIII Konferencja z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami, organizowana przez Zakład Psychologii Zarządzania Instytutu Psychologii i Katedrę Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji byłyDylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. W ramach konferencji zaprezentowano najnowsze wyniki badań, zarysowano nowe obszary oraz dyskutowano doświadczenia badaczy i praktyków.

W Konferencji wzięło udział około 100 osób z ponad 40 ośrodków naukowych całego kraju. Obyły się dwie sesje plenarne, 14 sesji równoległych oraz panel dyskusyjny z praktykami biznesu. Uczestników konferencji powitała Pani wicedyrektor Instytutu Psychologii Bogna Bartosz. Obrady odbywały się w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego. Tematy referatów dotyczyły m.in.: orientacji strategicznej w zarządzaniu kapitałem ludzkim, potencjału menedżerskiego, decyzji menedżerskich, zarządzania kapitałem ludzkim, nowych trendów i praktyki ZKL w korporacjach międzynarodowych, czynników integracji i dezintegracji w systemie społecznym organizacji, zaangażowania pracowników i satysfakcji z pracy oraz  psychologicznych i ekonomicznych uwarunkowań zarządzania kadrami. Pracownicy naszego Instytutu wygłosili  interesujące referaty, a artykuły przez nich napisane można już przeczytać w Pracach Naukowych UE we Wrocławiu nr 430. Zapraszamy do lektury!
Zamieścił(a): Zofia Garncarek