Tytuł konferencji Termin rozpoczęcia konferencji Informacje
XII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 24-11-2017

DZIECI WOLNE OD STRESU 25-11-2017

Oblicza (prze)Mocy. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób zagrożonych przemocą domową 30-11-2017

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - „Srebrne tsunami – czy można przygotować się na starość?” 1-12-2017

VI Konferencja Naukowa "Nauki Społeczne i Humanistyczne - zakres współpracy na rzecz: innowacji społecznych" 1-12-2017

GRANICE RZECZYWISTE I WYOBRAŻONE 8-12-2017

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA 18-01-2018

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective 4-04-2018

VI Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania – RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM 12-04-2018

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia 18-05-2018

IV Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości, 25-06-2018

Ocenianie szkolne „na cenzurowanym”. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego. 27-09-2018