Tytuł konferencji Termin rozpoczęcia konferencji Informacje
Nieświadomość fotografii PTP 4-10-2017

III Katowickie Spotkania Psychometryczne - "Konteksty trafności testów psychologicznych" 11-10-2017

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konteksty trafności testów psychologicznych" 11-10-2017

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Katowickie Spotkania Psychometryczne: „Konteksty trafności testów psychologicznych” 11-10-2017

14. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” 23-10-2017

Konferencja Przygody Umysłu 2017 26-10-2017

ESTD 2017 9-11-2017

STRES ORAZ STRES POURAZOWY W KONTEKŚCIE UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA 14-11-2017

WINNICOTT I BION – TRZYMANIE I POMIESZCZANIE: ROZWÓJ TECHNIKI (PTP) 18-11-2017

XII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 24-11-2017