19-01-2018


Szanowni Studenci,

                Uprzejmie informujemy, że plan zajęć na semestr letni 2017/2018 zostanie opublikowany najpóźniej w drugim tygodniu lutego br. Przygotowanie planu zajęć wymaga koordynacji obciążeń dydaktycznych zarówno Pracowników Instytutu Psychologii, jak i Pedagogiki, weryfikacji spójności harmonogramów między Instytutami oraz w zakresie obciążeń wspólnych sal dydaktycznych. Z tego powodu prace nad ostateczną wersją harmonogramu trwać będą do początku lutego. Gdy tylko zostaną ukończone, plan zostanie niezwłocznie opublikowany do wiadomości Pracowników i studentów psychologii.

                                                                  Dr Marta Kochan-Wójcik

                                                                  Zastępca Dyrektora IPs ds. dydaktycznych


zamieścił(a): Izabela Bal-Olszewska