Historia Instytutu Psychologii

 

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – założony jeszcze przez prof. M. Kreutza – działał nadal aktywnie i nieprzerwanie; siedzibą była Katedra Psychologii. W trudnych latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych stał się jedynym ośrodkiem skupiającym psychologów pracujących we Wrocławiu i okolicach, których zatrudniano jako asystentów społecznych, wychowawców. Oficjalnie zawód psychologa nie istniał. Prawo do używania tytułu psychologa zachowali tylko pracownicy Katedry i członkowie PTP. Na spotkaniach, które odbywały się raz w miesiącu, a w pewnym okresie nawet dwa razy, poza odczytami naukowymi omawiano zagadnienia psychologiczne z trudno dostępnej literatury. Część spotkań miała charakter szkoleniowy; omawiano przypadki z praktyki, metody wykorzystywane w diagnozach psychologicznych. Zajęcia te można porównać do współczesnego kształcenia podyplomowego. Aktywnie pracujący zespół zorganizował w marcu 1956 r. Ogólnopolski Zjazd PTP. Zarząd Główny Towarzystwa mieścił się w Poznaniu i przewodniczył mu prof. S. Błachowski.

Oddział wrocławski przygotował na zjazd wprowadzenie do dyskusji o sytuacji psychologii w Polsce. Zredagowała je i przedstawiła mgr M. Porębska. Na zjeździe wywiązała się ożywiona dyskusja, dla której zrezygnowano z przygotowanego wcześniej programu naukowego. Podjęto uchwałę i postanowiono zorganizować zjazd młodych psychologów, na którym zostaną przedstawione konkretne propozycje dotyczące pracy psychologów w uczelniach i w różnych obszarach psychologii stosowanej. Zmiany jakie nastąpiły w Polsce w październiku 1956 r. sprzyjały działaniom, które mogły poprawić sytuację psychologii. Późną jesienią odbył się w Warszawie Zjazd Młodych Psychologów. Utworzone sekcje przygotowały i przedstawiały różne projekty i propozycje zmian. Mgr M. Porębska przedstawiła opracowany wspólnie z dr M. Kulczyckim projekt organizacji pracy psychologicznej dla potrzeb szkoły, opublikowany w 1957 r. w czasopiśmie Nowa Szkoła. Nie wszystkie prezentowane na zjeździe projekty można było realizować, jednak aktywność środowiska psychologów wyraźnie wzrosła.